Οι απλήρωτοι οικογενειακοί γιατροί είναι οι ιδιώτες γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι που συμβλήθηκαν με τον ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της νέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ανέρχονται σε περίπου 760 πανελλαδικά. “Απλήρωτοι για 5 μήνες οι οικογενειακοί γιατροί”