Ατακτη υποχώρηση του Πάνου Καμμένου που δέχθηκε να συζητηθεί η επίμαχη τροπολογία των αντισταθμιστικών για τα εξοπλιστικά σε ειδική συνεδρίαση στην επιτροπή εξοπλισμών. «Άτακτη υποχώρηση του Καμμένου: Πήρε πίσω την τροπολογία για τα εξοπλιστικά»