Ενημερωτικό έγγραφο του υπουργείου Παιδείας σε Λύκεια και κέντρα εκπαίδευσης ενημερώνει για τη μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και για τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών στα Γενικά Λύκεια της χώρας για το έτος 2018-2019.

«Μειώνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα – Οι αλλαγές στα Γενικά Λύκεια»