Άμεσα ξεκινά η σχεδίαση του ελληνικού σεληνιακού οχήματος, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΔΟ, Χριστόδουλος Πρωτοπαππάς, τοποθετώντας χρονικά την αποστολή του στη Σελήνη ως το 2022. «Πρόεδρος ΕΛΔΟ: Ως το 2022 θα «πατήσει» στη Σελήνη ελληνικό όχημα»