Αίνιγμα αποτελεί το γεγονός ότι το κόκκινο παπάκι του Δήμου Βύρωνα (στην μπαγκαζιέρα του οποίου βρέθηκε η βόμβα στον Ισίδωρο Ντογιάκο) ήταν πεσμένο στο πεζοδρόμιο… ««Πυρήνες» τσικό έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του Ντογιάκου»