«Χαμένη ελληνική δεκαετία» σε όρους απωλεσθείσας παραγωγής και εισοδήματος χαρακτηρίζεται το χρονικό διάστημα 2007-2017 στο τελευταίο (24.8.2018) εβδομαδιαίο σημείωμα της Eurobank «7 ημέρες οικονομία». «Θα χρειαστούν 10 έως 20 χρόνια για να επιστρέψουν τα εισοδήµατα στο… 2007!»