Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του φετινού διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών-σπουδαστριών για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). «Αυτός είναι ο αριθμός που θα δεχτούν φέτος οι Στρατιωτικές σχολές και τι χρειάζεται να ξέρουν οι υποψήφιοι»