Γερμανία και Γαλλία θα προτείνουν τη Δευτέρα στη συνεδρίαση του Eurogroup τη σύσταση ενός ξεχωριστού προϋπολογισμού των χωρών της ευρωζώνης. «Αλλάζουν την ευρωζώνη: Γαλλία και Γερμανία θέλουν κοινό προϋπολογισμό για όλους»