Δύο δικογραφίες για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου, καλείται να αξιολογήσει η Βουλή. «Στη Βουλή δύο δικογραφίες για δωροδοκία του Γιάννου Παπαντωνίου από τα εξοπλιστικά»