Πέραν των τετριμμένων, «φιλάνθρωπων» εκδηλώσεων παροχής ειδών, οι οποίες πραγματοποιούνται επετειακά, με την ευκαιρία μεγάλων εορτών, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να λειτουργήσουν ως ένα μόνιμο συνδετικό εργαλείο της τοπικής κοινωνίας και μιας ετεροτοπίας παρέκκλισης (νοσοκομείο ή φυλακή κ.λπ.); «Παράσταση από το «Θεατρικό Εργαστήρι» στο Δρομοκαΐτειο Ψ.Ν. Αττικής [εικόνες]»