Δικηγόρος υποχρεώθηκε από Πρωτοδικείο να επιτρέψει έντοκα το εφάπαξ των 45.499 ευρώ την οποία έλαβε μετά την παραίτησή του από μεγάλο Δικηγορικό Σύλλογο που ήταν εγγεγραμμένος, καθώς μόλις εισέπραξε το εφάπαξ αμέσως υπέβαλε αίτημα επανεγγραφής στον ίδιο Δικηγορικό Σύλλογο το οποίο έγινε αποδεκτό από το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Δικηγόρος παραιτήθηκε, έλαβε το εφάπαξ και γράφτηκε ξανά στον δικηγορικό σύλλογο!»