Συμφώνησαν ότι διαφωνούν η ελληνική και η τουρκική πλευρά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών των «ομάδων εμπειρογνωμόνων» των τριών εγγυητριών δυνάμεων (Ελλάδα, Βρετανία, Τουρκία) στην Ελβετία, για το Κυπριακό, κατεγράφησαν οι θέσεις όλων των πλευρών όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας – καθεστώτος εγγυήσεων – κατοχικών δυνάμεων. «Παραμένει το χάσμα για εγγυήσεις και δυνάμεις κατοχής στο Κυπριακό»