Στον αέρα βρίσκονται περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμματα τα οποία αποτελούν τους δασωμένους αγρούς, καθώς τίθενται πρακτικά εκτός συναλλαγής, κι αυτό γιατί οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί. «Τέσσερα αγκάθια στους δασικούς χάρτες φρενάρουν τη διαδικασία»