Για εξετάσεις θα κληθούν όλοι όσοι οδηγοί είναι 74 ετών και άνω. Το δίπλωμα οδήγησης που έχουν πλέον δεν αρκεί, θα πρέπει να αποδείξουν αν έχουν την ικανότητα να οδηγούν και αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια. «Τι ισχύει με τις εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης»