Με παράβολο ύψους 30 ευρώ για την απώλεια θα επιβαρύνονται εφεξής όσοι πολίτες χάσουν το δίπλωμα οδήγησης τους, όπως διευκρινίζει το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. «Πρόσθετο παράβολο 30 ευρώ εάν χάσετε το δίπλωμα οδήγησης»