Ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη δυτική Γαλλία υποχρεώνει επισήμως τους κατοίκους της «να είναι χαρούμενοι» επί μία εβδομάδα τον Οκτώβριο, απαγορεύοντάς τους να ακούν λυπητερή μουσική ή να διαβάζουν βιβλία με κακό τέλος. «Τα ύστερα του κόσμου: Δήμαρχος στη Γαλλία «υποχρεώνει» τους κατοίκους να είναι χαρούμενοι»