«Η χώρα εξέπεμψε διεθνώς μήνυμα νευρικότητας και αδυναμίας στο πεδίο της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό συνιστά, δυστυχώς, βλάβη του εθνικού συμφέροντος». «Βενιζέλος για φρεγάτες: Η χώρα έδειξε νευρικότητα και αδυναμία»