Πρωταθλήτρια μεταξύ των χωρών –μελών του ΟΟΣΑ στην αύξηση φόρων αναδείχθηκε η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). «ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια κόσμου στην αύξηση φόρων»