Προσωρινή και με δυνάμει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία πολιτών είναι η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Αττική από τις πυρκαγιές στην Εύβοια. «Πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα στην Αττική από τον καπνό της Εύβοιας»