Οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων σε Δημόσιο και ειδικά ταμεία παίρνουν πρόωρη σύνταξη από τα 55, με προϋπόθεση να έχουν 25ετία ως το 2012. «Από 55 ετών η πρόωρη σύνταξη για 8 κατηγορίες σε Δημόσιο και Ειδικά Ταμεία»