Το πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν ήταν ο μοναδικός παραλήπτης με τον ύποπτο φάκελο με σκόνη καθώς αποκαλύπτεται ότι ανάλογα δέματα έχουν σταλεί και στα πανεπιστήμια Κρήτης, Κέρκυρας αλλά και στο Πολυτεχνείο.
«Φάκελοι με σκόνη και σε άλλα Πανεπιστήμια – Κρήτη, Κέρκυρα και Πολυτεχνείο οι νέοι στόχοι»