Ειδικές αστυνομικές δράσεις στο Πεδίο του Άρεως και περιμετρικά αυτού, πραγματοποιούνται καθημερινά στο πλαίσιο του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Αστυνόμευσης του κέντρου της Αθήνας. «Αστυνομική επιχείρηση-σκούπα στο Πεδίο του Άρεως – Έχουν γίνει 231 συλλήψεις»