Τέλη κυκλοφορίας οφείλουν να πληρώνουν κανονικά οι κάτοχοι οχημάτων των οποίων οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας έχουν παρακρατηθεί από την Τροχαία λόγω της διαπίστωσης ότι κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα. «Τέλη κυκλοφορίας: Τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα και τις απαλλαγές»