Το μέγεθος του ιδιοκτησιακού προβλήματος που έχει προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε νησιά του Αιγαίου πρόκειται να επιλύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος με 2ετή καθυστέρηση προκειμένου να μην τεθούν υπό αμφισβήτηση οι περιουσίες των πολιτών. «Αλαλούμ… με τους δασικούς χάρτες σε νησιά του Αιγαίου»