Αναιμική ανάπτυξη στο 1% του ΑΕΠ μετά το 2022, μέσο επιτόκιο δανεισμού 5,1% και υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα ως το 2024 περιλαμβάνει η έκθεση βιωσιμότητας του χρέος της Ε.Ε. πάνω στην οποία βασίστηκε το πακέτο ελάφρυνσης που αποφασίστηκε στο Eurogroup του Λουξεμβούργου. «Μόλις στο 1% του ΑΕΠ η ανάπτυξη μετά το 2022»