Πολλαπλασιάζονται χρόνο με το χρόνο οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την για την εξασφάλιση της είσπραξης των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. «Συνήγορος του Πολίτη: 1,2 εκατ. κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών την τριετία 2015 – 2018»