Τα 30 χρόνια του κλείνει σήμερα ο Παγκόσμιος Ιστός (Worldwide Web), ο οποίος έδωσε στο Ίντερνετ τη σημερινή μορφή του. «Το Ίντερνετ γίνεται σήμερα 30! – Ο «πατέρας» του ανησυχεί για το μέλλον του»