Διατεθειμένοι ακόμη και να πληρώσουν περισσότερους φόρους, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες στους δημόσιους χώρους, εμφανίζονται οι Έλληνες, αναγνωρίζοντας το χάσμα ως προς την προσβασιμότητα που υπάρχει ανάμεσα στη χώρα μας και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. “Έρευνα: Διατεθειμένοι να πληρώσουν οι Έλληνες για να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των ΑΜΕΑ”