Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, πρέπει να χορηγηθούν ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσης και το επίδομα αδείας. «Έως 31/12 η χορήγηση οφειλόμενης ετήσιας άδειας ανάπαυσης και του επιδόματος αδείας»