Ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι ένας εκ των κορυφαίων καρδιοθωρακοχειρουργών με περισσότερες από 6.000 επεμβάσεις. «Αθανασιάδης στον «Ε.Τ.»: Έχουμε πρόγραμμα σοβαρό, συνετό και κοστολογημένο»