«Οι τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου» από τις εκδόσεις Πατάκη

25/10/16 • 10:12 | UPD 25/10/16 • 10:12

Ο χρονικός εντοπισμός του βιβλίου στις πρώτες λίγες ημέρες που μεσολάβησαν προτού τα ελληνικά
στρατεύματα αντεπιτεθούν στο μέτωπο της Ηπείρου καταδεικνύει ότι ο ελληνικός λαός, έχοντας το
αίσθημα ότι υπερασπίζεται την ελευθερία της πατρώας γης, ανέλαβε έναν συνειδητό αγώνα που του
επέτρεψε να επικρατήσει της αυτοκρατορίας του Μουσολίνι. Η λεπτομερής αναφορά σε αυτά τα κρίσιμα
εικοσιτετράωρα έχει ιδιάζουσα ιστορική σημασία.
Ο Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμος καθηγητής της
Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε καθηγητής της Ιστορίας των Διεθνών Σχέσεων στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (1981-1989), ενώ κατά την ίδια περίοδο υπῆρξε διευθυντής του Ιδρύματος Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) και ιδρυτής, ήδη διευθυντής, του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ.
Καραμανλής».

10874
Από το πλούσιο συγγραφικό έργο του, αναφέρονται ενδεικτικώς: Κωνσταντινούπολη, 1856-1908: η ακμή
του Ελληνισμού (Εκδοτική Αθηνών, 1995)· Ελευθέριος Βενιζέλος: 12 μελετήματα (Ελληνικά Γράμματα,
1999)· Alexandre Ypsilanti: correspondance inédite, 1816-1828 (IΜΧΑ, 2000)· Το καθεστώς των
νησίδων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο: Η μαρτυρία των πηγών (Βιβλ. της Εστίας, 2002)· Η γένεση της
ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (Βιβλ. της Εστίας, 2006)· Προμαχώντας στο Μεσολόγγι (Βιβλ. της Εστίας,
2007)· Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικῆς κυριαρχίας στη Μικρά Ασία (Ίκαρος, 2009)·
Καραμανλής: Μια πολιτική βιογραφία (Ίκαρος, 2012)· The Dodecanesian Question during the Second
World War: Greece, Turkey and the Allies (Ακαδημία Αθηνών, 2012)· Η ελληνική εξωτερική πολιτική,
1830-1981 (Βιβλ. της Εστίας, 2014)· Αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2014)·
Ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος για το έργο και τη δράση εννέα πολιτικών ανδρών (Ίκαρος, 2015).