«Μνημόνια» Χουλιαράκη με όλα τα υπουργεία – Τι ζητά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

30/12/16 • 09:08 | UPD 30/12/16 • 09:08

Απολύτως μνημονιακός ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης στην εγκύκλιο για εκτέλεση του προϋπολογισμού ζητά από τα υπουργεία να υπογράψουν μνημόνιο με το ΥΠΟΙΚ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017 και παράλληλα το κάθε υπουργείο να υπογράψει αντίστοιχο μνημόνιο με νοσοκομεία, ασφαλιστικά ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ΔΕΚΟ που εποπτεύει.

Στην εγκύκλιό του ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθαρίζει προς όλους ότι δεν υπάρχει ανώτερο «ποσό προς ανάλωση» σε κάθε τρίμηνο αλλά όριο δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξυπηρετούνται παράλληλα όλες οι κατηγορίες δαπανών ώστε να παράγεται έργο για τους πολίτες και να μην υπάρχουν φαινόμενα εκούσιων και ακούσιων μονομερών δαπανών που οδηγούν σε κακές υπηρεσίες και αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό του κάθε φορέα.

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του υπουργούς αλλά και εποπτεύοντες ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης o αναπληρωτής ζητά:

1 Την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΙΚ και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2017 στα οποία θα πρέπει να αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού του 2 017. Στα μνημόνια αυτά θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι μηνιαίοι και τριμηνιαία στόχοι των προϋπολογισμών καθώς και προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση αποκλίσεων

2 Την υπογραφή μνημονίων των υπουργείων με τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με στίχο επίσης την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3 Τη δημιουργία και την τήρηση σε κάθε δημόσιο φορέα μητρώου δεσμεύσεων όπου θα καταγράφονται όλες οι δαπάνες εν αναμονή . Το μητρώο αυτό θα παρακολουθείται και η κάθε παρέκκλιση θα είναι ευθύνη το κάθε υπευθύνου που έχει υπογράψει την σχετική δαπάνη .

4 Την υποβολή των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του κάθε μήνα μέσα σε 20 ημέρες μετά την λήξη κάθε μήνα στο ΓΛΚ μέσω ειδικού ηλεκτρονικού ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί.
5 Την υποβολή μέσα σε 10 ημέρες μετά την λήξη του κάθε μήνα στοιχείων για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμών οφειλών του κάθε φορέα στην ηλεκτρονική σελίδα dpgk@glk.gr της διεύθυνσης προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6 Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών του κάθε υπουργείου θα πρέπει να εξετάζουν αιτήματα τροποποίησης του προϋπολογισμού του κάθε υπουργείου και να εξετάζουν συνολικά και να υποβάλλοντα στο ΓΛΚ μέσα σε10 ημέρες μετά το κλείσιμου του μήνα στον οποίον υποβάλλονται.

7 Οι υποχρεώσεις σε ιδιώτες θα πρέπει να εξοφλούνται έγκαιρα ώστε να μην υποχρεώνεται το δημόσιο στην καταβολή υπερημεριών και προσαυξήσεων στα οφειλόμενα ποσά.

8 Την παρακολούθηση σε μηνιαία βάση των δαπανών της μισθοδοσίας του κάθε υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων με στόχο να είναι πάντα διασφαλισμένο το κονδύλι της μισθοδοσίας.

9 Οι πολυετείς δαπάνες πάνω από 200.000 ευρώ να υποβάλλονται εγκαίρως στην έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους πριν ενταχθούν στις δαπάνες του εκάστοτε φορέα.

10 Οι μετατάξεις υπαλλήλων από φορέα σε φορέα το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους να έχουν πρόβλεψη για την κάλυψη του από τον φορέα που θα τους υποδεχθεί για όλο το επόμενο έτος.

Γενικές αρχές

Στην εγκύκλιό του ο κ. Χουλιαράκης αναφέρει και τις γενικές αρχές της δημοσιονομικής διαχείρισης για τον προϋπολογισμού ξεκαθαρίζει ότι :
*Η χρήση του αποθεματικού από τον προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση των φορέων της γενικής Κυβέρνησης απαιτεί την σύμφωνη γνώμη του υπουργού οικονομικών και υπενθυμίζει ότι κάθε τρίμηνο υποβάλλονται στην Βουλή τριμηνιαίες καταστάσεις με τους φορείς και την αιτιολογία που χρηματοδοτήθηκαν από το αποθεματικό του προϋπολογισμού.

*Η ύπαρξη πιστώσεων από τον προϋπολογισμό δεν νομιμοποιεί σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί εκ των προτέρων τη νομιμοποίηση των δαπανών που γίνονται με την χρήση αυτών των πιστώσεων . Η ευθύνη για την κάθε δαπάνη αφορά το φορέα που την πραγματοποιεί.

*Τέλος, ξεκαθαρίζει ότι εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κάθε προηγούμενου έτους επιβαρύνει το προϋπολογισμό του επόμενου έτους για κάθε δημόσιο φορέα.

Υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα και «φέσια»

Στο μεταξύ πρωτογενές πλεόνασμα ρεκόρ 7,4 δις ευρώ, υπερδιπλάσιο από το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δις ευρώ το 11μηνο Ιανουαρίου –Νοεμβρίου, καταγράφουν να αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού .

Η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος βασίζεται αφενός στην υπεραπόδοση των εσόδων η οποία φτάνει το 11μηνο τα 1,5 δισ. ευρώ αλλά και την μεταχρονολόγηση δαπανών ύψους 2,3 δισ. ευρώ.
Το νέο στοιχείο στα τελικά στοιχεία που έδωσε χθες το ΓΛΚ στην δημοσιότητα είναι ότι τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.290 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 3,47 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 1,1 δις ευρώ έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 44.652 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.447 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά φορολογικά έσοδα είχαν στο 11μηνο υπέρβαση ύψους 1 δισ. ευρώ από την οποία τα 600 εκατ. ευρώ προήλθαν από άμεσους και 400 εκ ευρώ από τους έμμεσους φόρους.
Ειδικότερα λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών στους άμεσους φόρους είχαμε υπέρβαση στο φόρο εισοδήματος κατά 578 εκατ. ευρώ ποσό που επιμερίζεται σε υπεραπόδοση κατά 412 εκατ. ευρώ στο φόρο των νομικών προσώπων και 144 εκ ευρώ στον φόρο των φυσικών προσώπων και 11 εκ ευρώ στους φόρους ειδικών κατηγοριών

Στους έμμεσους φόρους η συνολική υπέρβαση των 412 εκατ. ευρώ επιμερίζεται σε 254 εκ ευρώ από φόρους συναλλαγών και 110 εκατ. ευρώ από φόρους κατανάλωσης και 36 εκατ. ευρώ από λοιπούς έμμεσους φόρους ΠΟΕ.

Ο ΦΠΑ παρουσιάσει στο 11μηνο 237 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των διαδοχικών αυξήσεων των συντελεστών από τα μέσα του χρόνου.

Τάσος Δασόπουλος

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου