Μήνυμα του Προκόπη Παυλόπουλου για την παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

02/12/16 • 18:54 | UPD 02/12/16 • 18:54

«Η ιδιαίτερη φροντίδα των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά αυτονόητο χρέος, το οποίο απορρέει ευθέως από τις θεμελιώδεις συντεταγμένες του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου αλλά και αυτού τούτου του Πολιτισμού μας» δήλωσε υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. σε μήνυμα που εξέδωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όπως έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ η 3η Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος «το ως άνω χρέος φροντίδας παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις σήμερα, με την έννοια ότι καμία κρίση, οιασδήποτε μορφής και οιουδήποτε βάθους, δεν μπορεί να μειώσει τις υποχρεώσεις μας ως προς την ενεργό και πολύπλευρη στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία».

Μάλιστα, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρεται και στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος, σημειώνοντας: «τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις συμπυκνώνουν αλλά και συγκεκριμενοποιούν κανονιστικώς οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 του Συντάγματος, κατά τις οποίες: «τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας».