Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ η μουσική επιμελήτρια του ΟΑΣΑ που θα πάρει μισθό 3.900 ευρώ

18/10/16 • 13:48 | UPD 18/10/16 • 13:52

Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μουσική επιμελήτρια του ΟΑΣΑ που προσλήφθηκε με μισθό 3.900 ευρώ.

Ονομάζεται Βέρθα Ευθυμιάδου και είναι μέλος στην τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Πεντέλης όπως αποδεικνύεται και στο παρακάτω:

Η μουσική επιμελήτρια θα επιμεληθεί τη μουσική που θα ακούγεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν διαθέτουν ηχοσυστήματα.

Εκτός από την επιλογή της μουσικής, η μουσική επιμελήτρια του ΟΑΣΑ ανέλαβε και το σχεδιασμό και προετοιμασία προγραμμάτων μουσικών εκδηλώσεων/δράσεων σε χώρους του Μετρό και άλλους δημόσιους χώρους καθώς και την προετοιμασία/σχεδιασμό της δράσης «Μουσικό Λεωφορείο στον αστικό χώρο».

Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται σε 3.900 ευρώ και η διάρκεια του έργου ορίζεται ως τις 30 Δεκεμβρίου 2016.

Αυτή είναι η απόφαση της πρόσληψης:

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
: 13324/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ.

Προς :
ΠΛΗΡΟΦ.
: Ν.Βιλαέτης
κα Βέρθα Ευθυμιάδου
Αρτέμιδος 11β, Π.Πεντέλη
ΤΗΛΕΦΩΝO
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
: 210 82.00.808
: 20.9.2016
Τηλ. 210 80.43.659
E-mail vefthymiadou@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών για το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος πολιτιστικών δράσεων που σχεδιάζει ο ΟΑΣΑ

Αφού λήφθηκαν υπόψη :

α. Οι διατάξεις των Ν.2669/98 και Ν.3920/2011

β. Το με αριθμ 466/ΠΡΟΜ/2016 εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 16REQ005115121

γ. Η ανάγκη άμεσης ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών
εγκρίνεται η ανάθεση υπηρεσιών συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος πολιτιστικών δράσεων που σχεδιάζει ο ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά στην προετοιμασία χρονοδιαγραμμάτων και στην παρακολούθηση και το συντονισμό των ακόλουθων δράσεων :

(α) Σχεδιασμός και προετοιμασία προγραμμάτων μουσικών εκδηλώσεων/δράσεων σε χώρους του Μετρό και άλλους δημόσιους χώρους.

(β) Επιλογή μουσικής από το κλασσικό και έντεχνο ρεπερτόριο για το Μετρό και τα Λεωφορεία/Τρόλλευ

(γ) Προετοιμασία/σχεδιασμός της δράσης «Μουσικό Λεωφορείο στον αστικό χώρο»

Το κόστος των υπηρεσιών έχει ορισθεί στα 3.900 €.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από 1/10/2016 έως και 30/12/2016.
Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση παραλαβής της παρούσας και της αποδοχής της υπόψη ανάθεσης να αποστείλετε στον ΟΑΣΑ υπογεγραμμένη την συνημμένη δήλωση αποδοχής

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ
Ιωάννης Σκουμπούρης