Δωράκι 100.000 ευρώ η απευθείας ανάθεση της μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ

21/08/18 • 08:02 | UPD 21/08/18 • 08:02

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

Η ίδια εταιρία πήρε με ανάθεση 20.000 ευρώ, τον Νοέμβριο του 2016, το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας και βάσει της αρχικής σύμβασης κατοχύρωσε ως περιουσιακό της στοιχείο την εφαρμογή του.

Η ίδια εταιρία πήρε με ανάθεση 20.000 ευρώ, τον Νοέμβριο του 2016, το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας και βάσει της αρχικής σύμβασης κατοχύρωσε ως περιουσιακό της στοιχείο την εφαρμογή του.

Σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας με αριθμό πρωτοκόλλου 55795/247 και ημερομηνία 9-12-2016 προέβλεψε όμως και τη συνέχεια, καθώς αναφέρει ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να συντηρεί και να υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα για ικανό χρονικό διάστημα.

Η σύμβαση ανάθεσης είχε και τον όρο της αποκλειστικότητας. Δηλαδή δεσμεύει τον ΕΦΚΑ να μην μπορεί ποτέ να δώσει σε άλλη εταιρία το πληροφοριακό σύστημα (σ.σ.: που το πλήρωσε και το αγόρασε), διότι δεν είναι δικό του περιουσιακό στοιχείο αλλά της εταιρίας που το διαχειρίζεται.

Ετσι, η διοίκηση του ΕΦΚΑ ενέκρινε και ανέθεσε έναντι 100.000 ευρώ τη συντήρηση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας των υπαλλήλων του στην ίδια εταιρία που έβαλε αρχικά τις (δικές της) προδιαγραφές όταν πήρε με 20.000 ευρώ το σχεδιασμό του συστήματος!

Αν η αρχική ανάθεση περιείχε το συνολικό κόστος των 120.000 ευρώ (20.000 ευρώ σχεδιασμός και 100.000 ευρώ υποστήριξη), τότε ο ΕΦΚΑ θα έπρεπε να κάνει δημόσιο διαγωνισμό. Ομως, πέραν του ότι έσπασε η ανάθεση σε 20.000 και 100.000 ευρώ, το σκανδαλώδες είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα που πληρώνει ο ΕΦΚΑ για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του δεν είναι δικό του! Και φθηνότερη εταιρία να βρει, δεν θα μπορεί να της δώσει το έργο γιατί είναι ιδιοκτησία της εταιρίας που το «έστησε» και όχι του κράτους που το πλήρωσε και το πληρώνει.

Από τον Παράτυπο στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου