Τροπολογία-«σφήνα» για προσλήψεις 1.500 εποχικών πυροσβεστών

26/04/18 • 08:25 | UPD 26/04/18 • 08:25

Ο «λιγνίτης» έφερε… 1.500 προσλήψεις! Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού συμπεριλαμβανόταν η τροπολογία πρόσληψης 1.500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Ο «λιγνίτης» έφερε… 1.500 προσλήψεις! Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού συμπεριλαμβανόταν η τροπολογία πρόσληψης 1.500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για διάστημα 6 μηνών, από πέντε που ήταν πέρσι, για το 2018, με δυνατότητα επαναπρόσληψης και για το 2019.

Η τροπολογία που υπογράφηκε αφορά την πρόσληψη 343 οδηγών και 1.157 μάχιμων πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Οι δαπάνες ανέρχονται στο εκτιμώμενο ύψος των 12.345.191,02 ευρώ στον προϋπολογισμό εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι προσλήψεις προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003 (Α’ 23), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, και δίνει τη δυνατότητα της εκ νέου πρόσληψης των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του 2003 με την ίδια ιδιότητα μέχρι και το 2017. Με αυτόν τον τρόπο το Πυροσβεστικό Σώμα αξιοποίησε επί μία 15ετία το ίδιο εποχικό προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο με την πάροδο του χρόνου απέκτησε μια πολύτιμη εξειδίκευση.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται πως πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα που θα επιτρέπει την είσοδο νέων εργαζομένων, μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, με την τροπολογία προτείνεται η διατήρηση αυτής της ειδικής διαδικασίας εκ νέου πρόσληψης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για μια τελευταία διετία (μέχρι δηλαδή και τη συμβατική/ αντιπυρική περίοδο του 2019).

Οριο το 2019

Προστίθεται στο τελευταίο εδάφιο του σχετικού άρθρου του ν. 3103/2003 το οποίο ορίζει ότι οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης και για το έτος 2019.

Παράλληλα προβλέπεται ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των 17 συμβατικών περιόδων από την έναρξη ισχύος του ν. 3103/2003, δηλαδή πέραν του έτους 2019.

Η δαπάνη

Σημειώνεται πως από τον συνολικό προϋπολογισμό, 8.992.723,80 ευρώ αφορούν τις αμοιβές του προσωπικού εποχικής απασχόλησης, 2.334.912,70 ευρώ τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 225.194,21 ευρώ αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, 492.360,31 ευρώ αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες μέρες και νυχτερινές ώρες και 300.000 ευρώ πληρωμές για μετακινήσεις-ημερήσια αποζημίωση.

Στη σχετική τροπολογία επισημαίνεται πως η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί με τις δεσμεύσεις και τους στόχους του ν. 4472/2017- Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Δηλαδή, έχει την έγκριση των θεσμών…

Παναγιώτης Σπυρόπουλος
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου