Θεοχάρης: Γιατί ψήφισα «ναι» στο άρθρο για τις απεργίες

15/01/18 • 21:21 | UPD 15/01/18 • 21:21

Ο Χάρης Θεοχάρης εξήγησε την απόφασή του να ψηφίσει «ναι» στο άρθρο για τις απεργίες, λέγοντας ότι θεωρεί ουσιαστικά ότι αφορά τις ΔΕΚΟ και το Δημόσιο, καθώς στον ιδιωτικό τομέα έχουν αναδυθεί νέες μορφές συνεννόησης.

Ο Χάρης Θεοχάρης εξήγησε την απόφασή του να ψηφίσει «ναι» στο άρθρο για τις απεργίες, λέγοντας ότι θεωρεί ουσιαστικά ότι αφορά τις ΔΕΚΟ και το Δημόσιο, καθώς στον ιδιωτικό τομέα έχουν αναδυθεί νέες μορφές συνεννόησης.

«Ουσιαστικός σύμμαχος του εργαζομένου είναι πια ένα Δημόσιο που σέβεται και επιτελεί τον ελεγκτικό του ρόλο, αποτρέποντας την εκμετάλλευση», δήλωσε ακόμη ο ανεξάρτητος βουλευτής.

«Σε μια χώρα όπου το συνδικαλιστικό κίνημα είναι αποκομμένο από τους εργαζομένους και πολλές φορές παίρνει ερήμην τους τις αποφάσεις, ουσιαστικό ζητούμενο θα έπρεπε να είναι ο επανακαθορισμός του τρόπου λήψης των αποφάσεων, ώστε να είναι από τους εργαζόμενους και προς όφελος των εργαζόμενων», ανέφερε ακόμη.

 

Copy link
Powered by Social Snap