Η κυβέρνηση αλλάζει το καθεστώς των απεργιών με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή

04/12/17 • 21:33 | UPD 04/12/17 • 21:33

Τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με τις αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο και τον τρόπο κήρυξης των απεργιών ετοιμάζεται να νομοθετήσει κυβέρνηση.

Τα προαπαιτούμενα που συνδέονται με τις αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο και τον τρόπο κήρυξης των απεργιών ετοιμάζεται να νομοθετήσει κυβέρνηση.

Η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε ως τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τον δορυφόρο «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ» που ψηφίζεται αύριο.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται πως η κήρυξη απεργιών απεργιών θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών (50%+1).

«Ορίζεται ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης (σήμερα η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ληφθεί υπο προϋποθέσεις και από το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών).

Αποσαφηνίζεται η αληθής έννοια της διάταξης αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης δαπάνης εκ μέρους του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος εφόσον διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση ότι οφείλεται σε δόλο του τελευταίου είτε ως προς το αποτέλεσμα του ατυχήματος καθεαυτό είτε ως προ τη μη τήρηση διατάξεων που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία», αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία