ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποκάλυψη: Ο Γαβρόγλου «έθαψε» έρευνα-κόλαφο για διαγωνισμό του ΕΑΠ

03/12/17 • 16:58 | UPD 03/12/17 • 18:08

Εδώ και 5,5 μήνες το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων βρίσκεται στο… συρτάρι του υπουργού Παιδείας

Στο «συρτάρι» του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου παραμένει έπειτα από 5,5 μήνες το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων (ΣΕΔΕ), το οποίο διαπιστώνει πειθαρχικές παραβάσεις και ζητά τη διεξαγωγή ΕΔΕ σε βάρος οργάνων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Οι ελεγκτές προέβησαν σε αναλυτικό έλεγχο της δημοπράτησης έργου στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία τεχνικής εταιρίας, που είχε «προκριθεί» αρχικά στο διαγωνισμό.

Επρόκειτο για την ανέγερση διώροφου κτιρίου εργαστηρίων και γραφείων μελών ΔΕΠ, το οποίο θα διέθετε και υπόγειο, με προϋπολογισμό περίπου 13.000.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 2015 και ανατέθηκε υποτίθεται -αρχικά- στην Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία Παγώνη-Καμαριώτης ΑΤΕΕ- Στυλιανίδης Α.Ε. Ωστόσο, έπειτα από πολλά πήγαινε-έλα του σχετικού φακέλου στα γραφεία του ΕΑΠ, το έργο «έφυγε» από την εν λόγω εταιρία και βρέθηκε ξαφνικά στη δεύτερη κατά σειρά εταιρία του πίνακα. Καθυστερήσεις, προσφυγές και δικαστήρια έχουν «παγώσει» εδώ και δύο χρόνια το έργο, ενώ η καταγγελία της εταιρίας που κέρδισε σε πρώτη φάση το έργο οδήγησε σε έλεγχο της υπόθεσης από το ΣΕΔΕ.

«Στο διαγωνισμό που διεξήχθη την 08.09.2015, η Κοινοπραξία ανακηρύχθηκε προσωρινή μειοδότης και το ΕΑΠ επικύρωσε το αποτέλεσμα, απορρίπτοντας και προδικαστική προσφυγή εναντίον του. Επειδή η διαγωνιστική διαδικασία καθυστερούσε πολύ (χωρίς δική μας υπαιτιότητα), παρατείναμε και την ισχύ της προσφοράς μας μέχρι 08.09.2016, κατόπιν αιτήματος του ΕΑΠ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η σύναψη της εργολαβικής σύμβασης με εμάς. Σχεδόν δύο μήνες μετά, το ΕΑΠ μάς κάλεσε, εντός 10ημέρου, δηλαδή μέσα στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, να προσκομίσουμε τις προβλεπόμενες από την ΚΥΑ 20977/2007 υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα δικαιολογητικά που ορίζει η διακήρυξη, τα οποία και υποβάλαμε, παρά την ασφυκτική προθεσμία. Ενώ είχε παρέλθει πάνω από μήνας από την εκ μέρους μας εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, το ΕΑΠ, χωρίς να περαιώσει τον έλεγχό τους, μας ζήτησε να δηλώσουμε, μέχρι 29.08.2016, εάν επιθυμούμε εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς μας έως τις 08.12.2016. Παράλληλα, το ΕΑΠ μάς ζήτησε για κάποιον λόγο που δεν αναφέρεται στο έγγραφό του και τον οποίο ακόμα αδυνατούμε να κατανοήσουμε να επανυποβάλουμε, μέχρι τις 30.08.2016, τις ίδιες ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις.

Πράγματι, εντός προθεσμίας μίας (1) μόλις εργάσιμης ημέρας που μας τάχθηκε, εν μέσω Αυγούστου (σε περίοδο κατά την οποία όλες οι τεχνικές εταιρίες παραμένουν κλειστές), κατορθώσαμε να αποστείλουμε, ταχυδρομικά και με φαξ, “νέες” υπεύθυνες δηλώσεις. Παρά ταύτα, προφανώς λόγω περιόδου, που το ΕΑΠ υπολειτουργεί, δεν κατέστη δυνατό να παραληφθούν προσηκόντως τα έγγραφα και οι ανωτέρω “συμπληρωματικές” υπεύθυνες δηλώσεις δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν», αναφέρεται στην καταγγελία της εταιρίας.

Μόλις η εταιρία έλαβε γνώση της κατάστασης υπέβαλε εκ νέου τις δηλώσεις και, όπως αναφέρει στην καταγγελία της: «Κι ενώ αναμέναμε ότι η Δ.Ε. του ΕΑΠ θα αναιρούσε την παράλογη απόφαση, τούτο δεν συνέβη. Κατά της λανθασμένης ως άνω απόφασης καταθέσαμε ένσταση, μετά προδικαστική προσφυγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Η ένσταση δεν εξετάσθηκε και απερρίφθη σιωπηρά. Με επιστολές τους, ο ΣΑΤΕ και το ΤΕΕ ζήτησαν από το ΕΑΠ να μην εφαρμοστεί η αναιτιολόγητη κατάπτωση (η οποία σημειωτέον ότι αποτελεί περίπτωση μοναδική σε όλη την Ελλάδα!)».

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας σε συνεδρίασή της, η Δ.Ε. του ΕΑΠ εξέτασε την προσφυγή της εταιρίας, την οποία χαρακτήρισε ως «μη σύννομη», διότι «δεν έλαβε γνώση ο δεύτερος μειοδότης» (δηλ. η ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.). Μάλιστα, στη δικαστική διαδικασία που προέκυψε μεταξύ Κοινοπραξίας και ΕΑΠ, υπήρξε παρέμβαση υπέρ του ΕΑΠ και εναντίον της Κοινοπραξίας από την εταιρία ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε., δεύτερο μειοδότη στο διαγωνισμό, με αίτημα προς το δικαστήριο την απόρριψη της αίτησης και τη διαταγή για υπογραφή της σύμβασης του έργου με την εταιρία αυτή. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την περίπτωση είναι πως η εταιρία ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. είχε διαγραφεί από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ πέντε μήνες μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού και κατά συνέπεια, η εταιρία αυτή δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στη συνέχιση του διαγωνισμού διότι δεν ήταν πλέον εργοληπτική!

«Αδικαιολόγητα μεγάλες καθυστερήσεις» και «πειθαρχικές παραβάσεις»

Στα συμπεράσματα της έκθεσης του ΣΕΔΕ γίνεται λόγος για «αδικαιολόγητα μεγάλες καθυστερήσεις» και «πειθαρχικές παραβάσεις» για τις οποίες προτείνεται η διεξαγωγή ΕΔΕ. «Στην τήρηση ορισμένων από τις εν λόγω διαδικασίες, παρατηρήθηκαν αδικαιολόγητα μεγάλες καθυστερήσεις, όπως:

Η 2η μειοδότρια εταιρία ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. υπέβαλε αρμοδίως ένσταση κατά της μειοδότριας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ – ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Υπηρεσία, αποφάσισε με καθυστέρηση τριών (3) μηνών την απόρριψή της. Ενάμιση (1,5) μήνα από την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε., ο φάκελος του διαγωνισμού και το σχέδιο σύμβασης με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ – ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. εστάλησαν στο Κλιμάκιο Ε’ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διεξαγωγή του προβλεπόμενου προσυμβατικού ελέγχου, με αποτέλεσμα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να απαιτηθούν συνολικά δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού», περιγράφει το πόρισμα.

Μάλιστα, λίγο παρακάτω οι αρμόδιοι ελεγκτές υπογραμμίζουν την ύπαρξη πειθαρχικών παραβάσεων και ζητούν: «να διεξαχθεί αρμοδίως ΕΔΕ, από την οποία θα προσωποποιηθούν και θα αποδοθούν οι ευθύνες και οι συνέπειές τους στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ.) και των λοιπών εμπλεκομένων, για παραλείψεις που διώκονται πειθαρχικά, ενώ προτείνεται να διερευνηθούν ειδικότερα οι ευθύνες της Δ.Υ. του ΕΑΠ (Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Εργων του ΕΑΠ) και της Δ.Ε. του ΕΑΠ (Προϊσταμένη Αρχή)».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής