Εσπερίδα για την κοινή άλεση στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Παλαιοκήπου

13/12/16 • 12:52 | UPD 13/12/16 • 12:52

Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου διοργανώνει εσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στον χώρο του Συνεταιρισμού με θέμα: «Την εκσυγχρονισμένη κοινή άλεση».

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΑΛΕΣΗ
Προγραμματισμός ελαιοσυγκομιδής
Συσκευή ελαιοπεριεκτικότητας Spectrastar

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΩΡΑ: 18.00

ΧΩΡΟΣ : ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ
Ομιλητής : Αντώνης Αντωνόπουλος, Χημικός
θα ακολουθήσει ελεύθερος διάλογος