Σάλος στα social media

«Ρουσφέτια» στη Διαύγεια – Viral ο Κώστας που μαγειρεύει τις προμήθειες

10/11/17 • 17:03 | UPD 10/11/17 • 19:40

Η απόφαση έρχεται από το Δήμο Περιστερίου και αφορά κονδύλια.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μία απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με λάθη.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως κάποιος ξέχασε να καθαρογράψει την απόφαση που δημοσιεύτηκε ως επίσημο έγγραφο και άφησε μέσα και τη σημείωση που κάποιος είχε βάλει σε παρένθεση. Η απόφαση έρχεται από το Δήμο Περιστερίου και αφορά κονδύλια.

Στο άρθρο εννέα, παράγραφος 9.3, ενότητα 4, γίνεται λόγος για κάποιον Κώστα που κάποιος τον ρωτάει για τις συμβάσεις και τον καλεί να προσαρμόσει την την απόφαση για να πάρουν πράγματα από τους «προμηθευτές που θέλουμε, αλλιώς προσάρμοσε το».

Κατάλογος συμβάσεων τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων (Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το) με την παρούσα σύμβαση προμηθειών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία (όχι αναγκαστικά σε ξεχωριστά έτη), συνοδευόμενος από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης.

Διαβάστε την απόφαση της Διαύγειας ΕΔΩ