Σύνταξη από το ΙΚΑ στα 59,6 με 25 έως 45 έτη ασφάλισης και με πλασματικά

28/03/17 • 17:56 | UPD 28/03/17 • 18:41

Σύνταξη μόλις πιάσουν την ηλικία των 59,6 ετών παίρνουν από το ΙΚΑ όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1992 και έχουν μέσα στο 2017 από 25 ως 40 έτη ασφάλισης.

Στην ηλικία των 59,6 μπορούν να αποχωρήσουν:

• Γυναίκες με ανήλικο τέκνο που είχαν 18,3 έτη το 2010 (άρα 25 το 2017) και συμπληρώνουν φέτος το 55ο έτος (βλ. προϋποθέσεις εξόδου σελ. 2-3).

• Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν φέτος το 58ο έτος και έχουν είτε από πραγματική εργασία είτε με πλασματικούς χρόνους τα 10.500 ένσημα το 2011 ή το 2012.

• Γυναίκες που έκλεισαν το 57ο έτος της ηλικίας τους το 2016 και συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η σύνταξη είναι πλήρης.

Το κλειδί για την έξοδο είναι τα χρόνια ασφάλισης ως το 2012. Αν δεν βγαίνουν από πραγματική εργασία, οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν εξαγορές πλασματικών χρόνων.

Για παράδειγμα, οι 10.500 ημέρες το 2011 συμπληρώνονται με εξαγορές ως 1.200 ημερών. Αρα ένας ασφαλισμένος που είναι 59 ετών σήμερα και είχε 9.300 ένσημα το 2011 μπορεί να εξαγοράσει άλλες 1.200 για να κατοχυρώσει την έξοδο άμεσα. Αν είχε 9.000 ημέρες το 2011 δεν μπορεί να κάνει εξαγορά γιατί ο νόμος δεν επιτρέπει πέραν των 1.200 ημερών. Μπορεί όμως να κάνει την εξαγορά για το 2012 που ο νόμος δίνει ως 1.500 ημέρες, οπότε οι 9.000 ημέρες ασφάλισης γίνονται 10.500. Το όφελος είναι ότι οι ασφαλισμένοι μπορούν να γλιτώσουν την έξοδο στα 67 και να αποχωρήσουν από τα 59,6 ως τα 62 με πλήρη σύνταξη.

Από τα 60 η έξοδος γυναικών με 10.000 ένσημα ως το 2012

Οι ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης, και από πλασματικούς χρόνους, ως το 2012, κατοχυρώνουν τις ηλικίες εξόδου που είναι 55, 56 και 56,5 για τη μειωμένη σύνταξη και 57, 58 και 58,5 ετών για πλήρη. Αυτό σημαίνει ότι η ηλικία συνταξιοδότησης, αν δεν συμπληρώνεται πριν από τις 19/8/2015, θα καθοριστεί είτε για μειωμένη είτε για πλήρη από το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν θα πιάσουν τις ηλικίες των 55 ως 56,5 ή των 57 ως 58,5. Αν οι 10.000 ημέρες συμπληρώνονται στα έτη 2011 και 2012, θα χρειαστούν άλλες 400 και 800 επιπλέον μέρες, δηλαδή για να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν συνολικά 10.400 και 10.800 ημέρες αντίστοιχα. Για μειωμένη σύνταξη χρειάζονται 100 ημέρες ανά έτος την τελευταία πενταετία.

Παραδείγματα:

• Ασφαλισμένη 56,5 ετών πριν από τις 19/8/2015 κατοχύρωσε μειωμένη σύνταξη με τις προϋποθέσεις του 2012, δηλαδή με 10.000 ένσημα σε αυτό το έτος και συνολικά 10.800. Για να υποβάλει όμως αίτηση θα πρέπει να έχει 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος στο διάστημα 2009-2014.

• Ασφαλισμένη 58,5 ετών με 8.500 ένσημα το 2012 μπορεί σήμερα να αναγνωρίσει ως και 1.500 ημέρες για να συμπληρώσει τις 10.000 για να κατοχυρώσει το νέο όριο ηλικίας και θα πάρει σύνταξη σε ηλικία 61,8 ετών. Αν δεν το κάνει, θα βγει στα 67.

• Ασφαλισμένη 57 ετών, με 10.000 ημέρες το 2011, κατοχυρώνει το 58ο έτος. Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένει να κλείσει τα 58 (το 2018) και θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο όριο ηλικίας που είναι 62,6 ετών για πλήρη σύνταξη.

Μπορεί να πάρει όμως μειωμένη σε ηλικία 58,9 ετών, με ποινή 24% στο ποσό της εθνικής σύνταξης, όχι της ανταποδοτικής.

• Ασφαλισμένη που είχε 10.000 ένσημα το 2011 (είτε από εργασία είτε με αναγνώριση 1.200 ημερών) και έκλεισε τα 58 το 2016, παίρνει πλήρη στα 60,3, ενώ αποχωρεί με μειωμένη οποτεδήποτε γιατί το 56ο έτος συμπληρώθηκε πριν από τις 19/8/2015.

Σύνταξη με 10.500 ένσημα για άνδρες και γυναίκες

1. Οσοι είχαν 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 ή το 2011 και κλείνουν τα 58 από 19/8/ μέχρι 31/12/2015, αποχωρούν σε ηλικία 58,6 ετών. Με το 58ο έτος το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59 ετών. Για το 2017 η ηλικία των 58 έχει όριο συνταξιοδότησης 59,6 ετών, το 2018 το όριο είναι 60, το 2019 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο γίνεται 62.

2. Οσοι είχαν τις 10.500 το 2012, βγαίνουν με το όριο που ισχύει όταν θα κλείσουν το 59ο έτος. Αν κλείνουν τα 59 το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59,9 ετών. Αν κλείνουν τα 59 το 2017, η ηλικία εξόδου 60,2 ετών. Το 2018 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο είναι 62 ετών.

3. Οσοι συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες από το 2013 ως το 2017 βγαίνουν στα 62 με 12.000 ημέρες, αλλά μπορούν να κερδίσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης αναγνωρίζοντας πλασματικούς χρόνους ώστε να έχουν τις 10.500 ημέρες μέχρι το 2012.

Τα μυστικά για σύνταξη ανδρών με 10.000 ένσημα

Οσοι συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 βγαίνουν με μειωμένη σε ηλικίες από 60,11 ως 62 ετών, αρκεί να έχουν την τελευταία πενταετία 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος και με πλήρη μετά τα 62 ή τα 63. Οι 10.000 ημέρες συμπληρώνονται και με πλασματικούς χρόνους για το 2011 και το 2012.
Για παράδειγμα, άνδρας με 8.800 ένσημα το 2011 βγαίνει στα 67. Μπορεί να αναγνωρίσει 1.200 ημέρες για να έχει τις 10.000 ημέρες και να φύγει μετά τα 63 με πλήρη σύνταξη.

Οσοι έχουν ήδη τις 10.000 ημέρες, με εξαγορά άλλων 500 ημερών αλλάζουν κατηγορία και κατεβάζουν το όριο ηλικίας στα 59.

Για παράδειγμα, άνδρας με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011 βγαίνει μετά τα 63. Αναγνωρίζοντας 500 ημέρες, έχει τις 10.500 μέσα στο ίδιο έτος και αν έκλεισε ήδη τα 59, παίρνει σύνταξη άμεσα.

Σύνταξη με ανάπηρο σύζυγο

Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπό την προστασία τους σύζυγο, αδέλφια ή παιδιά με αναπηρία παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ όταν συμπληρώνουν 7.500 ημέρες ασφάλισης (25ετία). Η έξοδος για αυτή την ειδική κατηγορία έχει το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος, στη χρονιά που συμπληρώνονται οι 7.500 ημέρες. Αν υπάρχει ανάπηρο τέκνο, η έξοδος είναι χωρίς όριο ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ανήλικο ως το 2012.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με σύζυγο που η αναπηρία του πιστοποιήθηκε πριν από τις 19/8/2015 θα πάρει σύνταξη οποτεδήποτε αν είχε τις 7.500 ημέρες μέχρι 18/8/2015. Αν όμως η αναπηρία πιστοποιηθεί μετά τις 19/8/2015, τότε ακόμη και αν υπήρχαν οι 7.500 ημέρες, η ασφαλισμένη θα πρέπει να έχει κλείσει τα 55 και 11 μήνες για να συνταξιοδοτηθεί. Αν η αναπηρία πιστοποιηθεί το 2017 αλλά η σύζυγος έχει τις 7.500 ημέρες το 2019, θα πάρει σύνταξη στην ηλικία των 59,5 ετών.

Τα πλασματικά έτη στο ΙΚΑ

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» ως το 2010 αναγνωρίζονται:

• 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009.

• Στρατιωτική θητεία (μετά το 58ο έτος).

• Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι να συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες για τη μετατροπή της σύνταξης σε γήρατος.

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» το 2011 και το 2012 αναγνωρίζονται:

• Μέχρι 4 έτη (από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης) για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τις ηλικίες του 2011.

• Μέχρι 5 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τα όρια ηλικίας του 2012.

• Μέχρι 6 ως 7 έτη για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια.

Μετά τα 62 στη σύνταξη οι νέοι ασφαλισμένοι
Για όλους όσοι πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και μετά, σε οποιοδήποτε Ταμείο, τα όρια συνταξιοδότησης έχουν καθοριστεί στα 62 με 40 έτη, για πλήρη σύνταξη, ή στα 67 και στα 62 για πλήρη και μειωμένη σύνταξη αντίστοιχα με τουλάχιστον 15 έτη.

Οι νέοι ασφαλισμένοι μετά το 1993 με καθεστώς βαρέων βγαίνουν στα 62 αρκεί να συμπληρώνουν σε ειδικότητες βαρέων 3.375 ημέρες εργασίας και συνολικά 4.500 ημέρες με ένσημα στη μικτή ασφάλιση.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
kkatikos@e-typos.com

Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε με την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο