Ποιοι κατοχυρώνουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη από 55 έως 67 ετών στο Δημόσιο

09/01/17 • 17:59 | UPD 09/01/17 • 17:59

Μειωμένη ή πλήρη σύνταξη κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, καθώς και από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ με 15 ως 40 έτη.

Τα όρια ηλικίας είναι από 55 ως 67 ετών ανάλογα με τις προϋποθέσεις και την ηλικία που συμπληρώνουν μέχρι 18/8/2015 ή από 19/8/2015 και μετά.

Το κλειδί της θεμελίωσης είναι στο συνολικό χρόνο που χρειάζονται είτε μέχρι το 2012 είτε στην ηλικία που θα υποβάλουν αίτηση ανάλογα με το Ταμείο.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ανάλογα με τα ένσημα:

Οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης με τα νέα όρια ανάλογα με το έτος που κλείνουν τα 55, τα 58 ή τα 59 και την κατηγορία που ανήκουν.

1. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα ως το 2011 κατοχυρώνουν το 58ο έτος. Οσοι έχουν την ηλικία των 58 το 2016 αποχωρούν στα 59, δηλαδή το 2017. Οσοι κλείνουν τα 58 το 2017 αποχωρούν με όριο ηλικίας 59,6 ετών. Το 2018 το όριο είναι 60, το 2019 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο γίνεται 62.
2. Οσοι είχαν τις 10.500 το 2012 βγαίνουν με το όριο που ισχύει όταν θα κλείσουν το 59ο έτος. Αν κλείνουν τα 59 το 2016, η ηλικία συνταξιοδότησης είναι 59,9 ετών. Αν κλείνουν τα 59 το 2017, η ηλικία εξόδου 60,2 ετών. Το 2018 είναι 60,6 ετών και από το 2022 το όριο είναι 62 ετών.
3. Οσοι συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες από το 2013 ως το 2017 βγαίνουν στα 62 με 12.000 ημέρες, αλλά μπορούν να κερδίσουν ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης αναγνωρίζοντας πλασματικούς χρόνους ώστε να έχουν τις 10.500 ημέρες μέχρι το 2012.
4. Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 (το πρώτο ένσημο πριν από το 1993) κατοχυρώνουν το 55ο έτος για πλήρη και το 50ό για μειωμένη. Αίτηση για σύνταξη το 2017 μπορούν να υποβάλουν όσες συμπλήρωσαν τα 55 από 19/8/ μέχρι 31/12/2015 καθώς μέσα στο 2017 πιάνουν το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη που είναι 56,6, ενώ φεύγουν με μειωμένη οποτεδήποτε γιατί έχουν ήδη συμπληρωμένο το 50ό έτος. Οσες κλείνουν τα 55 το 2016 βγαίνουν στα 58, ενώ φεύγουν με μειωμένη οποτεδήποτε. Οσες γίνουν 55 το 2017, παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 59,6 (μειωμένη οποτεδήποτε).
5. Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 (πρώτο ένσημο πριν από το 1993). Πλήρης σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για το 57ο έτος και μειωμένη με το όριο για το 52ο έτος, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά. Ασφαλισμένη 57 ετών το 2016 παίρνει πλήρη στα 59,6 και μειωμένη οποτεδήποτε γιατί το 52ο έτος συμπληρώθηκε πριν από τις 19/8/2015.
6. Γυναίκες με 10.000 ένσημα το 2012 (επιτρέπεται η εξαγορά ως 1.500 ημερών για να τις συμπληρώσουν) παίρνουν πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος και 6 μήνες και μειωμένη με το όριο για το 56ο έτος και 6 μήνες, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά. Ασφαλισμένη που είχε 10.000 ένσημα το 2012 και κλείνει τα 58,6 το 2016 παίρνει πλήρη στα 60,8, ενώ αποχωρεί με μειωμένη οποτεδήποτε γιατί το 56ο έτος και 6 μήνες συμπληρώθηκε πριν από τις 19/8/2015.
Παράδειγμα ΙΚΑ (με 35ετία):
• Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που έχει σήμερα 34 χρόνια (10.200 ένσημα) και είναι 59 ετών θα πάρει σύνταξη είτε στα 62, και αφού φτάσει στα 12.000 ένσημα, είτε στα 67 αν έχει λιγότερα. Στην πράξη φορτώνεται αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 3 έτη (από 59 στα 62). Μπορεί να εξαγοράσει ως 5 έτη ώστε να έχει 35 ως το 2012 και να κλειδώσει την ηλικία των 59 ετών που συμπληρώνεται το 2016 και να συνταξιοδοτηθεί με το αντίστοιχο νέο όριο ηλικίας που είναι το 59ο έτος και 9 μήνες, μέσα στο 2017.

Σύνταξη γήρατος με 4.500 ημέρες ασφάλισης: Tα όρια ηλικίας δεν αλλάζουν, αλλά η παγίδα είναι στη μειωμένη σύνταξη γιατί όσοι δεν έχουν τις 100 ημέρες την τελευταία 5ετία μοιραία οδηγούνται σε «έμμεση αύξηση» της ηλικίας συνταξιοδότησης. Ασφαλισμένος που είναι σήμερα 62 ετών, αλλά η πενταετία των 100 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος συμπληρώνεται στο διάστημα Δεκέμβριος 2013-2017, θα μπορεί να πάρει μειωμένη την 1η/1/2018 που θα είναι 63-64 ετών. Αν για μία χρονιά δεν έχει τις 100 ημέρες, τότε έχει δικαίωμα να κάνει αυτασφάλιση για να αποφύγει περαιτέρω αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά θα πληρώνει για 300 ένσημα το χρόνο και όχι μόνο για τα 100. Εναλλακτική λύση είναι η ασφάλιση με εργόσημο που παίρνει όσα ένσημα λείπουν και μόνο.

Οι ευκαιρίες εξόδου από ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ με 25 και 35 έτη

Κλειδί για έξοδο στα 60 από το Δημόσιο και τα πρώην ειδικά ταμεία για εργαζόμενους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, τράπεζες με 25 ως 35 έτη κατά περίπτωση.

1. Ασφαλισμένοι μέχρι 1982 (άνδρες γυναίκες): Με 35ετία συμπληρωμένη από 19/8/2015 και μετά, θα πρέπει να είναι και 58 ετών και να συνταξιοδοτηθούν με το αντίστοιχο όριο ηλικίας.
2. Γυναίκες 25ετία και ηλικία 55 ετών το 2010 αποχωρούν στα 60,11 μήνες. Αν έκλεισαν τα 55 το 2011 και το 2012, αποχωρούν μόνο με μειωμένη από τα 56 και τα 57, ενώ για πλήρη θα πρέπει πρώτα να γίνουν 60 και να ακολουθήσουν το νέο όριο ηλικίας που αυξάνεται ως το 67ο εφόσον δεν έχουν 40 χρόνια να φύγουν στα 62.
3. Ανδρες με 25ετία ως το 2012 αποχωρούν με μειωμένη στα 62 είτε στο 67ο έτος είτε στα 62 με 40 χρόνια.
4. Μητέρες με ανήλικο τέκνο το 2010 ή το 2011 και ηλικία 50-52, μέχρι 18/8/2015, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Οσες έκλεισαν τα 50-52 από τις 19/8 μέχρι τις 31/12/2015 θα φορτωθούν 5 έτη και θα συνταξιοδοτηθούν στα 55. Αν κλείνουν τα 50-52 το 2016, θα βγουν στα 56,9 ετών, αν τα κλείνουν το 2018, θα πάρουν σύνταξη στα 60,2, κ.ο.κ.
5. Με 25 έτη και ανήλικο το 2012, κατοχυρώνουν το όριο των 53 ετών για μειωμένη και των 55 για πλήρη, εφόσον η ηλικία συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015. Οσες έκλεισαν τα 53 ως τις 31/12/2015 θα υποβάλουν αίτηση όταν γίνουν 56,6 ετών για μειωμένη σύνταξη. Ενώ όσες έκλεισαν τα 55, θα πάρουν πλήρη στα 56,6.

Χωρίς έξτρα ποινή 10% όσοι παίρνουν μειωμένη με τα νέα όρια ηλικίας

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, το έξτρα πέναλτι που ψηφίστηκε για τις πρόωρες συντάξεις στο νόμο για τα όρια ηλικίας και είναι 10% επιπλέον μείωση της σύνταξης δεν θα ισχύσει. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πιάνουν τις ηλικίες για μειωμένη σύνταξη θα έχουν μόνο τη μείωση 6% για κάθε έτος και μέχρι 30% αν αποχωρούν 5 ή περισσότερα χρόνια πριν από το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Αν ίσχυε το πέναλτι, η μείωση θα ξεκινούσε από 16% και θα έφτανε στο 40%. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο το 2012 και ηλικία 53 ετών το 2015 (μετά τις 19/8) θα πάρει μειωμένη στα 56,6 με ποινή 18% γιατί το όριο για πλήρη πάει στα 59,6. Αν η σύνταξη βγει στα 800 ευρώ, η μειωμένη θα είναι 656 ευρώ. Αν έμπαινε και το 10%, η μειωμένη πέφτει στα 590 ευρώ.

1. Με ανήλικο και 25ετία σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και με 15ετία στο ΤΣΠΕΑΘ ως το 2011.
2. Με ανήλικο και 25ετία σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και με 15ετία στο ΤΣΠΕΑΘ το 2012.

Οι ηλικίες εξόδου για ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Οι όροι συνταξιοδότησης από τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ (για τους άνδρες) από τα 60 ως τα 62 προϋποθέτουν 35 χρόνια ασφάλισης ως το 2012 και 1 ή 2 επιπλέον (36 και 37) στην ηλικία που θα κάνουν αίτηση. Από 19/8/2015 και μετά, το 60ό έτος αυξάνεται κατά 3 μήνες κάθε χρόνο. Για παράδειγμα: Ηλικία 60 το 2016, σύνταξη στα 60,6, ηλικία 60 το 2017, σύνταξη στα 60,9 κ.ο.κ.
Με 35ετία από το 2013 και μετά, σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια.
Με λιγότερα από 35 έτη, σύνταξη στα 67, για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993, και μειωμένη στα 62 αν έχουν πρωτοασφαλιστεί από 1ης/1/1993 σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ή άλλο φορέα.

Οι γυναίκες με 25 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Ταμείο Νομικών ή με 21,6 στο ΤΣΑΥ μέχρι 31/12/2010 βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 60 ετών. Αν το 60ό έτος συμπληρώνεται τέλος του 2015, η έξοδος είναι στα 60,11 ετών. Για το 2016 το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 61,9, το 2017 πάει στα 62,8, το 2018 στα 63,6, το 2019 στα 64,5, το 2020 είναι 65,3 και από 2022 στα 67.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου