«Διαβατήριο» τα 55 για σύνταξη με 18 έως 40 έτη εργασίας

20/12/16 • 15:44 | UPD 20/12/16 • 15:44

Διαβατήριο για σύνταξη με 18, 20, 25, 30, 33, 35, 37 και 40 έτη εργασίας παίρνουν οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν ηλικίες από 55 ετών και άνω μετά τις 19/8/2015.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης που αυξάνονται σταδιακά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη από το 55ο έτος και μετά και αφορούν τους παλαιούς ασφαλισμένους, όσους δηλαδή είχαν έστω και ένα «ένσημο» πριν από το 1993.

Για τους νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους, τα όρια ηλικίας αλλά και ο χρόνος ασφάλισης είναι ενιαία. Πλήρη σύνταξη παίρνουν στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 αν έχουν λιγότερα ένσημα με ελάχιστο χρόνο εργασίας και ενσήμων τα 15 έτη. Μειωμένη σύνταξη παίρνουν στα 62, αρκεί να έχουν ασφαλιστεί για 15 χρόνια τουλάχιστον.

Δημόσιο
Το βασικότερο κριτήριο είναι αυτό της 25ετίας που καθορίζει και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισμένοι χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

Α. Πρόσληψη πριν από το 1983 και 25ετία έως το 2010.

Β. Πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία έως το 2010.

Γ. Πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία τα έτη 2011, 2012.

Δ. Πρόσληψη οποτεδήποτε, αλλά με την 25ετία από το 2013 και μετά.

Α. Πρόσληψη πριν από το 1983

1. Γυναίκες με 25ετία έως το 2010: Βγαίνουν με πλήρη στα 60 και μειωμένη στα 55. Αν η ηλικία των 55 συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, τότε τα όρια ηλικίας για μειωμένη ανεβαίνουν στα 56,6 από 19/8 μέχρι 31/12/2015, στα 58,9 για όσες κλείνουν τα 55 το 2016, στα 60,2 το 2017, στα 61,6 το 2018 και στα 62 για μειωμένη σύνταξη για όσες κλείσουν το 55ο έτος από το 2019 και μετά. Για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος μέχρι 18/8/2015, διαφορετικά θα έχουν αύξηση από 19/8/2015 και μετά. Για παράδειγμα, με το 60ό έτος συμπληρωμένο το 2017 και με λιγότερα από 35 έτη εργασίας, σύνταξη στα 62,8 μήνες. Για το 2018 το όριο για το 60ό έτος πάει στα 63,6 μήνες και από το 2022 στα 67.

2. Ανδρες με 25ετία έως το 2010: Στα 60 μειωμένη και στα 65 πλήρη, εφόσον μέχρι 18/8/2015 έχουν την απαιτούμενη ηλικία. Αν τα 60 ή 65 συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, τότε για τη μειωμένη σύνταξη το όριο ανεβαίνει στα 62 από το 2017, ενώ για την πλήρη τα 65 πάνε σταδιακά στα 67 από το 2022 και μετά.

3. Με 35 έτη (άνδρες και γυναίκες). Αν τα 35 έτη συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπληρώνουν και το 58ο έτος. Για παράδειγμα, με 35ετία μετά τις 19/8/2015 σύνταξη στα 58,6, με 35ετία το 2016 σύνταξη στα 59, με 35ετία το 2017 σύνταξη στα 59,6, με 35ετία το 2018 σύνταξη στα 60, με 35ετία το 2019 σύνταξη στα 60,6, με 35ετία το 2020 σύνταξη στα 61, με 35ετία το 2021 σύνταξη στα 61,6 και με 35ετία το 2022 σύνταξη στα 62, αλλά με 40 έτη συνολικό χρόνο ασφάλισης.

4. Γυναίκες με ανήλικο παιδί στη 15ετία. Βγαίνουν μόλις συμπληρώσουν 24,6 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας. Οι περισσότερες αυτής της κατηγορίας έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και αποχωρούν οποτεδήποτε.

Β. Πρόσληψη μετά το 1983

5. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία έως το 2010 και συνολικό χρόνο 37 έτη στη συνταξιοδότηση: Αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας αν συμπληρώνουν 37 έτη (με χρόνο και εκτός Δημοσίου) ως τις 18/8/2015, ενώ, αν τα 37 συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, έχουν και όριο ηλικίας που καθορίζεται από το 55ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια το 2017 θα συνταξιοδοτηθεί στα 57,8. Αν το 2016 ήταν 58, τότε έχει θεμελιωμένο δικαίωμα και αποχωρεί αφού συμπληρώσει τα 37 το 2017. Με 37 έτη το 2019 και συμπληρωμένο το 55ο έτος, το όριο συνταξιοδότησης είναι 59,6 ετών. Το 2020 είναι 60,2 ετών και από το 2022 πάει στα 62.

6. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 και συνολικά 35 στην έξοδο: Το όριο συνταξιοδότησης καθορίζεται από το έτος που έχουν συμπληρώσει και την ηλικία των 58 και τα 35 χρόνια ασφάλισης. Για παράδειγμα: 35 χρόνια το 2016 και 58 το 2017, σύνταξη στα 59,6. Αν έρθουν πρώτα τα 58 και μετά τα 35, τότε πάλι το όριο καθορίζεται ανάλογα με το έτος που ο ασφαλισμένος έχει αθροιστικά τα 35 και τα 58. Αν, λοιπόν, έχει τα 58 το 2015, αλλά τα 35 έτη το 2018, θα βγει στη σύνταξη στα 60.

7. Μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2010: Αποχωρούν από τα 55 εφόσον κλείνουν το 50ό έτος από 19/8 μέχρι 31/12/2015. Με το 50ό έτος συμπληρωμένο το 2016 σύνταξη στα 56,9, για το 2017 σύνταξη 58,5, για το 2018 σύνταξη στα 60,2 κ.ο.κ.

Γ. Πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία το 2011 και το 2012 (κοινά όρια για άνδρες και γυναίκες)
8. Με 25ετία το 2011 και συνολικά 36 έτη στη συνταξιοδότηση. Οριο ηλικίας είναι το 58ο έτος (μέχρι 18/8/2015) που αυξάνεται κατά 6 μήνες από 19/8/2015 και κάθε έτος. Στα 36 έτη συνυπολογίζονται μέχρι 4 πλασματικά και επιπλέον 1 έτος για ένα παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο και κάθε επόμενο αλλά ο πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. Ασφαλισμένος που κλείνει τα 58 το 2016, αλλά θα έχει τα 36 έτη το 2021, μπορεί να αναγνωρίσει 4 χρόνια από σπουδές, στρατό κ.λπ. συν 1 έτος λόγω παιδιού και έτσι να συμπληρώσει τα 36 το 2016, οπότε συνταξιοδοτείται μόλις γίνει 59 ετών. Η αναγνώριση συμφέρει μέχρι τέλος του 2016, γιατί ο κάθε μήνας εξαγοράς στοιχίζει 6,67% του μισθού, ενώ, αν η αίτηση γίνει το 2017, θα στοιχίζει 20% του μισθού.

9. Με 25ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη. Το όριο ηλικίας ήταν 59 ετών μέχρι τις 18/8/2015. Από τις 19/8 και μετά αυξάνεται κατά 4 ή 5 μήνες κάθε χρόνο. Ασφαλισμένος που έχει 30 έτη το 2017 και γίνεται 59 ετών μπορεί να αναγνωρίσει 5 έτη που του δίνει ο νόμος από στρατό, σπουδές κ.λπ. και άλλα 2 έτη από τα παιδιά, ώστε να συμπληρώσει τα 37 και να κλειδώσει σύνταξη στα 60,2.

10. Με 25ετία το 2011 υπάρχει μειωμένη αλλά και πλήρης σύνταξη για όσους δεν συμπληρώνουν 36 έτη. Το όριο ηλικίας για μειωμένη καθορίζεται από το έτος που κλείνουν τα 56. Οι ασφαλισμένοι θα πάρουν μειωμένη στα 57,5 εφόσον έκλεισαν τα 56 από 19/8/ ως 31/12/2015, στα 58,9 αν είναι 56 το 2016, στα 60,2 αν κλείνουν τα 56 το 2017, στα 61,6 αν κλείνουν τα 56 το 2018 και στα 62 από το 2019 και μετά. Για πλήρη τα όρια καθορίζονται από τη χρονιά που θα γίνουν 61 ετών. Για παράδειγμα, με 29 χρόνια το 2017 και ηλικία 56 μειωμένη στα 60,2. Πλήρης σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν συμπληρωθεί το 61ο έτος, δηλαδή στο 67ο έτος γιατί το 61ο συμπληρώνεται το 2022 που πλέον η έξοδος χωρίς 40 χρόνια είναι στα 67.

11. Με 25ετία το 2012, τα όρια ηλικίας για μειωμένη και πλήρη σύνταξη είναι 58 και 63 ετών αντίστοιχα και αυξάνονται για όσους πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 και μετά. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 31 έτη το 2017 και ηλικία 58 ετών μπορεί να πάρει μειωμένη στα 61,5. Εχει όμως εναλλακτική να βγει με πλήρη σύνταξη αναγνωρίζοντας 6 έτη ώστε να συμπληρώσει 37 έτη και να αποχωρήσει με το όριο που ισχύει όταν κλείσει το 59ο έτος, δηλαδή στα 60,6.

12. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2017, αποχωρούν σε ηλικίες από 55 ως 59,5 ετών. Ενώ όσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 ως το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 ως 67 ετών.
Δ. Πρόσληψη οποτεδήποτε και 25ετία μετά το 2013

14. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονται για όλους, παλαιούς (μέχρι το 1992 και νέους μετά τοι 1993 ασφαλισμένους). Οι μεν παλαιοί αν δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη για να έχουν 25ετία πριν από το 2013 θα συνταξιοδοτηθούν αναγκαστικά όπως οι νέοι μετά το 1993, δηλαδή στα 62 για μειωμένη και 67 για πλήρη, εκτός αν έχουν 40 έτη ασφάλισης, οπότε στα 62 παίρνουν πλήρη.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνείτε με την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο