Μέχρι 12 Μαΐου η δήλωση ένταξης των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

12/04/17 • 19:18 | UPD 12/04/17 • 19:18

Την απαλλαγή 400.000 και πλέον αγροτών από την υποχρέωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αναδρομικά από την 1η-1-2017, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Οι αγρότες αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, μόνο και μόνο επειδή κατά τη διάρκεια του 2016 εισέπραξαν εκτός από τις επιδοτήσεις του έτους αυτού και επιδοτήσεις προηγουμένων ετών, που είχαν καθυστερήσει να τους καταβληθούν, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των εισπραχθεισών επιδοτήσεων να υπερβεί το όριο των 5.000 ευρώ μέχρι το οποίο προβλέπεται απαλλαγή από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ! Αν υπάγονταν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εξαιτίας αυτής της συγκυριακής αύξησης των επιδοτήσεων που εισέπραξαν, θα έπρεπε να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις και τιμολόγια) και να υποβάλλουν κάθε τρίμηνο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ σαν κανονικοί επιχειρηματίες.

Η κυβέρνηση διά της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου είχε υποσχεθεί ότι θα έβρισκε λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Τελικά, η νομοθετική ρύθμιση κατατέθηκε χθες στη Βουλή και προβλέπει ότι οι αγρότες αυτοί παραμένουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς για να κριθεί εάν οι επιδοτήσεις που εισέπραξαν εντός του 2016 υπερέβησαν ή όχι το όριο των 5.000 ευρώ, θα ληφθούν υπόψη μόνο τα ποσά των εισπραχθεισών επιδοτήσεων που αφορούσαν στο έτος αυτό κι όχι τα ποσά των επιδοτήσεων παρελθόντων ετών. Ετσι οι εν λόγω αγρότες θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται με ετήσια ποσά εισπραχθεισών επιδοτήσεων κάτω των 5.000 ευρώ και θα παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο δεν απαιτεί την έκδοση φορολογικών στοιχείων ούτε την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει ότι:

1) Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, το οποίο αφορά στις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και άνω του οποίου ισχύει η υποχρεωτική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο στο έτος 2016. Οι αγρότες, που λόγω είσπραξης επιδοτήσεων παρελθόντων ετών υπερέβησαν το όριο των 5.000 ευρώ εντός του προηγούμενου έτους και αναγκάστηκαν να υποβάλουν δηλώσεις μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ μέχρι τις 31-1-2017, μπορούν να προβούν σε νέα δήλωση μετάταξης στο ειδικό καθεστώς έως και τις 12-5-2017.

2) Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ παρατείνεται έως τη 12η-5-2017. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που τυχόν έχουν επιβληθεί σε περιπτώσεις δηλώσεων έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1-1-2017, για τις οποίες ορίζεται εν τέλει ότι υποβάλλονται έως και 12-5-2017, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω ρυθμίσεων θα είναι να μη χρειαστεί τελικά να υποβάλουν έως το τέλος Απριλίου περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι αγρότες οι οποίοι ήδη μετατάχτηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ούτε να πληρώσουν πρόστιμα, εφόσον υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις μετάταξης στο καθεστώς αυτό. Επιπλέον, θα μπορούν να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς και να εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τήρησης και ενημέρωσης φορολογικών βιβλίων, έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τα προϊόντα που πωλούν και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανά τρίμηνο.

Γιώργος Παλαιτσάκης

Από το ένθετο Αγορά Εργασίας της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου