Στα 21,8 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για το νέο Μελισσοκομικό πρόγραμμα

15/02/17 • 20:10 | UPD 15/02/17 • 20:10

Στα 21,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για το νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για τα έτη 2017-2019, αυξημένο κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν προβλεφθεί νέες δράσεις και αύξηση των κονδυλίων που αφορούν στη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας, στη νομαδική μελισσοκομία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Στο μεταξύ, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), στην οποία αναλύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του Μελισσοκομικού Προγράμματος. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε στο ΥπΑΑΤ και ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων μελισσοκομίας έπειτα από πρόσκληση του αναπληρωτή υπουργού, κ. Γιάννη Τσιρώνη.

Σύμφωνα με αυτή, η συνολική περίοδος εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για την τριετία 2017 – 2019 διαρκεί από 1/8/2016 έως 31/7/2019. Για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος, η περίοδος εφαρμογής και υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και δράσεων αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, οι δαπάνες υλοποίησης των επιμέρους μέτρων και δράσεων καλύπτονται για το χρονικό διάστημα 1/9/2016 – 31/7/2017, δεδομένου ότι οι αντίστοιχες δαπάνες του χρονικού διαστήματος 1/8/2016 – 31/8/2016 έχουν καλυφθεί από το πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016.

Περιγραφή των μέτρων και δράσεων του προγράμματος

Για την τριετία 2017 – 2019 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις:

1ο μέτρο: Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

• Δράση 1.1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος. Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των Κέντρων Μελισσοκομίας παρέχει συμβουλές και πρακτική βοήθεια στους μελισσοκόμους σε θέματα που τους απασχολούν, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας των προϊόντων κυψέλης. Τα έξοδα των Κέντρων Μελισσοκομίας θα περιλαμβάνουν δαπάνες για μετακινήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενημέρωση και εκπαίδευση των μελισσοκόμων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και δαπάνες για τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων με εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων κ.λπ.

• Δράση 1.2: Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας

Κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας, www.melinet.gr. Η εισαγωγή στοιχείων, όπως άρθρα σχετικά με τη μελισσοκομία, μελέτες, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, σχετικές υπουργικές αποφάσεις κ.λπ., πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ. Παράλληλα, η ηλεκτρονική βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των στοιχείων επιμέρους δράσεων του Μελισσοκομικού Προγράμματος.

• Δράση 1.3: Εκπαιδεύσεις – Εντυπα

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για εκπαίδευση των Ελλήνων μελισσοκόμων σε σαφώς οριζόμενα πρακτικά ή τεχνικά θέματα και έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού.

• Δράση 1.4: Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης

Η δράση περιλαμβάνει κάλυψη δαπανών για:
i. τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε ημερίδες, εκθέσεις ή την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης,
ii. την επιμέλεια και την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων μελισσοκομικού περιεχομένου.

2ο μέτρο: Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

Δράση 2.1: Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών: Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εισβολών στις κυψέλες, καθώς και την αγορά εγκεκριμένων φαρμάκων για την καταπολέμησή τους.

3ο μέτρο: Εξορθολογισμός της εποχικής μετακίνησης.

Η άσκηση της νομαδικής μελισσοκομίας είναι προϋπόθεση για την ορθολογική εκμετάλλευση των ανθοφοριών και την παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαία η πρόβλεψη δράσεων που αφορούν στη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

• Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για αντικατάσταση παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες, προς διευκόλυνση των μετακινήσεων, ώστε να γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση της ανθοφορίας και των μελιτοεκκρίσεων, με σκοπό την ποιοτική και την ποσοτική βελτίωση της παραγωγής αμιγών (μονοανθικών) τύπων μελιού. Το ποσοστό αντικατάστασης των παλιών και φθαρμένων κυψελών ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.

• Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επαγγελματιών μελισσοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπανών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, με σκοπό την εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων, δεδομένου ότι στη χώρα μας η μελισσοκομία ασκείται κυρίως νομαδικά.

4ο μέτρο: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

• Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης
Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης (φυσικό μέλι, βασιλικό πολτό, πρόπολη, γύρη, κερί μέλισσας), σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με στόχο την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων και τη διευκόλυνση της εμπορίας τους.

• Δράση 4.2: Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού
Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων.

6ο μέτρο: Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων.

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

• Δράση 6.1: Εφαρμοσμένη έρευνα

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την ενίσχυση ερευνητικών φορέων για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών και τη γενικότερη βελτίωση της μελισσοκομικής πρακτικής.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητικοί φορείς οφείλουν να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος συγκεκριμένα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι ωφέλησαν τον τομέα της μελισσοκομίας και λαμβάνονται υπόψη δημοσιεύσεις που έγιναν για το συγκεκριμένο έργο. Τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας για την περίοδο 2017-2019 είναι τα εξής:

– Διαφύλαξη και γενετική βελτίωση επιλεγμένων ελληνικών πληθυσμών μελισσών, όσον αφορά στις επιδόσεις και την ανθεκτικότητά τους.

– Μελέτη, διαχείριση και αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ιώσεων μελισσών.

– Βιολογικές δράσεις των προϊόντων μέλισσας.

– Χρήση προϊόντων μελισσοκομίας σε καινοτόμα προϊόντα τροφίμων.

– Μελέτη του αμιγούς χαρακτήρα ελληνικών μελιών με συνδυασμό των μικροσκοπικών, φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.

– Καταγραφή μελισσοκομικών φυτών, μελέτη διάρκειας ανθοφορίας και προσφορά τους στις μέλισσες.

– Διερεύνηση της επίδοσης μελισσιών σε διάφορες ζώνες και περιοχές της Ελλάδας κ.λπ.

8ο μέτρο: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά

Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

• Δράση 8.1: Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ) ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ)

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΙΠΠ. Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται το ακριβές περιεχόμενο κάθε επιμέρους δράσης του προγράμματος.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

1. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 21,79 εκατ. ευρώ.
2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των 10,89 εκατ. ευρώ βαρύνει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3. Το ποσό αυτό επιμερίζεται για κάθε έτος εφαρμογής ως ακολούθως:

Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι των δράσεων του Μελισσοκομικού Προγράμματος μπορεί να είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥπΑΑΤ.

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται στο μελισσοκομικό τομέα.

γ) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας (μελισσοκόμοι με εγγεγραμμένες κυψέλες διαχείμασης, ιδιώτες τυποποιητές-συσκευαστές μελιού).

Γωγώ Κατσέλη

Από το ένθετο «Αγροτικός Τύπος» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου