Κονδύλι 3 εκατ. ευρώ για παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιές

30/12/16 • 15:42 | UPD 30/12/16 • 15:44

Στην καταβολή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ύψους 3.137.662,50 ευρώ, σε 2.748 παραγωγούς προβαίνει σήμερα Παρασκευή ο ΕΛΓΑ.

Πιο αναλυτικά, η πληρωμή αφορά σε ενισχύσεις για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, για απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση), για απώλεια ηρτημένης παραγωγής, για απώλεια αποθηκευμένων προϊόντων και για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου των προγραμμάτων ΚΟΕ «Πυρκαγιές 2012», «Ετήσιο 2011» και «Ετήσιο 2012».

Οι επίμαχες ενισχύσεις αφορούν σε παραγωγούς νομών από όλη σχεδόν την επικράτεια της χώρας

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου