Εισφορές-σοκ για 1,6 εκατ. ασφαλισμένους – Μηνιαία χαράτσια από την 1η Ιανουαρίου

30/12/16 • 08:32 | UPD 30/12/16 • 08:32

Μηνιαίο είναι το χαράτσι των αυξημένων εισφορών που θα πληρώνουν από 1/1/2017 με ποσοστά επί του εισοδήματος από 20% ως 34,5% γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι με μπλοκάκι. Μαζί με τους φόρους, οι νέες εισφορές καταλήγουν να είναι εξοντωτικές.

Η μηνιαία πληρωμή για το νέο ασφαλιστικό χαράτσι προβλέπεται στην πρώτη υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται εντός ωρών σε ΦΕΚ και την οποία αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος. Με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας καθορίζεται ότι από 1/1/2017 οι εισφορές σχεδόν 1,6 εκατομμυρίου ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών που μέχρι 31/12/2016 ασφαλίζονταν στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ θα πληρώνονται σε μηνιαία βάση και η προθεσμία πληρωμής τους θα είναι το τέλος του επόμενου μήνα εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι εισφορές του Ιανουαρίου δηλαδή θα πρέπει το αργότερο να πληρωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου.

Δεύτερο χτύπημα

Σε εκκρεμότητα είναι όμως η δεύτερη και σημαντικότερη απόφαση, που θα καθορίζει πώς θα επιβάλλονται οι νέες εισφορές, ποιοι και πόσα θα πληρώνουν.

Η απόφαση αυτή θα εκδοθεί αν όχι σήμερα τότε το αργότερο ως τις 3 Ιανουαρίου 2017, με ημερομηνία δημοσίευσης 30/12/2016 και θα προβλέπει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του «Ε.Τ.» ότι οι νέες εισφορές θα επιβληθούν από 1/1/2017 και σε μηνιαία βάση επί του φορολογητέου εισοδήματος που αποκτήθηκε το 2015 και δηλώθηκε το 2016.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, και αφού θα έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα του 2016, θα γίνει επανυπολογισμός των εισφορών που πληρώθηκαν με βάση τα εισοδήματα του 2015 και όπου υπάρχουν διαφορές θα γίνει συμψηφισμός, αφού όμως προηγηθεί η οριστική εκκαθάριση φόρου των δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2016.

Υπολογισμός

Με το νέο τρόπο υπολογισμού και πληρωμής εισφορών έρχεται κλιμακωτή επιβάρυνση για 1,6 εκατομμύρια ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ και για όσους έχουν μπλοκάκι που ανάλογα με το επάγγελμα ή την ιδιότητα των ασφαλισμένων καθώς θα είναι ως εξής:

* Πρόσθετη εισφορά 20% για τον κλάδο σύνταξης θα πληρώνουν περίπου 120.000 οι μισθωτοί που διατηρούν παράλληλα και μπλοκάκι. Η εισφορά αυτή θα είναι επί της αμοιβής που εισπράττουν από την παροχή υπηρεσιών με μπλοκάκι και θα είναι επιπλέον των εισφορών που καταβάλλουν ως μισθωτοί. Δεν θα πληρώνουν όμως την εισφορά ασθένειας 6,95% επί της αμοιβής τους από το μπλοκάκι, επειδή την πληρώνουν ήδη ως μισθωτοί.

* Εισφορά 20% για σύνταξη και 6,96% για ασθένεια επί του εισοδήματος, δηλαδή 26,95% συνολικά, θα πληρώνουν οι 690.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν μόνο μπλοκάκι, χωρίς μισθωτή απασχόληση. Το ελάχιστο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές τους είναι 7.032 ευρώ το χρόνο, (586 ευρώ το μήνα) που σημαίνει ότι και με μηδέν εισόδημα θα πληρώνουν εισφορά 26,95% επί των 7.032 ευρώ ή των 586 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη εισφορά κάθε μήνα θα είναι 157 ευρώ. Αν το εισόδημα υπερβαίνει τα 7.032 ευρώ, θα πληρώνουν το ανάλογο ποσό με 26,95%. Για παράδειγμα, σε φορολογητέο (μετά την αφαίρεση δαπανών) εισόδημα 12.000 ευρώ έτους 2015, η αντίστοιχη εισφορά είναι 3.234 ευρώ το χρόνο, και σε μηνιαία βάση 270 ευρώ από 1/1/2017.
* Εισφορά από 26,95% έως 34,5% επί του εισοδήματος που απέκτησαν το 2015 θα καταβάλουν 150.000 γιατροί μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και φαρμακοποιοί. Το 26,95% είναι για όσους δεν ασφαλίζονται για επικουρική ασφάλιση (ανεξάρτητοι επαγγελματίες με μπλοκάκι στον ΟΑΕΕ) και το 34,5% για όσους είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ και έχουν επικουρική ασφάλιση (δικηγόροι, μηχανικοί).
* Εισφορά με βάση το εισόδημα του 2015 θα πληρώνουν από 1/1/2017 και σε μηνιαία βάση οι 650.000 αγρότες. Το ποσοστό είναι 14% για τον κλάδο σύνταξης, 6,95% για τον κλάδο ασθένειας και 0,25% του εισοδήματος για το λογαριασμό Αγροτικής Εστίας. Συνολικά θα επιβαρύνονται για όλο το 2017 με εισφορές 21,2% επί του εισοδήματος. Το 2018 θα πληρώσουν 23,2%, γιατί ο κλάδος σύνταξης από 14% γίνεται 16%. Οι εισφορές θα φτάσουν στο 20% για σύνταξη το 2021, γιατί στους αγρότες προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος.

Συμψηφισμοί εισφορών:

* Εισόδημα 2015: 10.000 ευρώ. Εισφορά από 1/1/2017 μέχρι 30/6/2017: 224 ευρώ το μήνα.
* Εισόδημα 2016 (που θα δηλωθεί και θα εκκαθαριστεί το 2017): 5.000 ευρώ. Εισφορά από 1/7/2017: 157 ευρώ το μήνα (υπολογίζεται με 26,95% επί του τεκμαρτού εισοδήματος των 7.032 ευρώ).
* Διαφορά εισφορών που πληρώθηκαν από 1/1/2017 έως 30/6/2017: -67 ευρώ το μήνα (224-157=67). Αυτό το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί ή να συμψηφιστεί με τις πληρωμές εισφορών από 1/7/2017 και μετά.
* Αν το εισόδημα του 2016 είναι μεγαλύτερο, έστω 12.000 ευρώ, τότε η εισφορά καθορίζεται στα 3.234 ευρώ το χρόνο ή 270 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι εντός του 2017 θα καταβάλει επιπλέον τη διαφορά εισφορών από τα 224 ως τα 270 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσει καπέλο 45 ευρώ το μήνα.

Οι νέες επιβαρύνσεις:

* Μηχανικός με μπλοκάκι και 10 έτη στον ΟΑΕΕ πληρώνει σήμερα την εισφορά της 4ης κατηγορίας που είναι 335 ευρώ το μήνα. Αν δηλώνει από μηδέν έως 7.032 ευρώ καθαρό φορολογητέο εισόδημα, θα πληρώνει 157 ευρώ από το 2017. Αν δήλωσε 15.300 ευρώ θα πληρώνει 344 ευρώ, δηλαδή περισσότερα από πριν.
* Ασφαλισμένος με 25 χρόνια στον ΟΑΕΕ και εισόδημα 20.000 ευρώ, πληρώνει σήμερα εισφορά της 8ης κατηγορίας που είναι 457 ευρώ το μήνα. Με το εισόδημα των 20.000 ευρώ όμως θα πληρώνει 450 ευρώ, δηλαδή τα ίδια.
* Ασφαλισμένος με εισόδημα 30.000 ευρώ, πληρώνει στον ΟΑΕΕ 279 ευρώ το μήνα, αλλά από 1/1/2017, θα πληρώνει 674 ευρώ το μήνα. Υπάρχει δηλαδή υπερδιπλασιασμός των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων.
* Εργαζόμενος που έχει ασφάλιση ως μισθωτός και παράλληλα ασκεί ατομικό επάγγελμα με μπλοκάκι (π.χ. λογιστής) από το οποίο απέκτησε το 2016 εισόδημα 7.000 ευρώ. Το 2017 θα πληρώσει 1.887 ευρώ ασφαλιστική εισφορά (ενώ μέχρι τώρα μπορούσε να πάρει απαλλαγή).
* Εργαζόμενος ως μισθωτός που έχει και μπλοκάκι το οποίο χρησιμοποιεί περιστασιακά. Εστω ότι έβγαλε 1.500 ευρώ το 2016. Η επιβάρυνση που θα έχει είναι 404 ευρώ.
* Αγρότης στη 2η κατηγορία πληρώνει 605 ευρώ στο εξάμηνο ή 1.210 ευρώ το χρόνο (εισφορές 2016). Με εισόδημα 6.000 ευρώ, η εισφορά πάει στα 636 ευρώ το εξάμηνο ή 1.272 ευρώ το χρόνο.
* Αγρότης με εισόδημα 10.000 ευρώ στην 3η κατηγορία ΟΓΑ, πληρώνει 678,8 ευρώ το εξάμηνο και 1.357,56 ευρώ ετήσια εισφορά για το 2016. Με τις νέες εισφορές του 2017 θα πληρώσει 21,2% επί του εισοδήματος των 10.000 ευρώ, που μας κάνει 1.060 ευρώ στο εξάμηνο ή 2.120 ευρώ εισφορά για όλο το 2017! Θα πληρώσει δηλαδή 764 ευρώ παραπάνω ή 34% μεγαλύτερη εισφορά από το 2016!

Με 21,2% οι αγρότες

Οι εισφορές Ιανουαρίου (21,2% στο εισόδημα του 2015) θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, για να είναι εμπρόθεσμες. Ως ελάχιστο ετήσιο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζεται το 21,2%, ορίστηκαν τα 410,25 ευρώ το μήνα (το 70% του βασικού μισθού των 586 ευρώ σύμφωνα με το νόμο 4387/16), που σημαίνει ότι το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα για τις εισφορές των αγροτών είναι τα 4.923 ευρώ. Ακόμη και μηδενικό να είναι το εισόδημα, θα πληρωθούν οι εισφορές που αναλογούν στο 21,2% του τεκμαρτού εισοδήματος των 410,25 ευρώ το μήνα ή των 4.923 ευρώ το χρόνο. Οσοι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα, θα πληρώνουν το 21,2% επί του πραγματικού τους εισοδήματος.

Θα πληρώσουν παραπάνω όσοι ασφαλίζονται ακόμη και στη δεύτερη κατηγορία και έχουν πάνω από 4.923 ευρώ εισόδημα.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ

kkatikos@e-typos.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου