Μία νέα μεγάλη βιομηχανική δύναμη αναδύεται από το μετασχηματισμό του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

27/12/16 • 12:18 | UPD 27/12/16 • 12:18

Κίνηση… ματ στην επιχειρηματική σκακιέρα θεωρείται η απόφαση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να συγχωνεύσει τις θυγατρικές του και να δημιουργήσει μία νέα ισχυρή «πολυ-βιομηχανία». Η πρωτοποριακή αυτή κίνηση του επιτρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, με γνώμονα πάντα την ανταπόδοση αξίας.

Το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί θα έχει κρίσιμο μέγεθος, αξιοποιώντας τη γνώση και εμπειρία της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Ομίλου. Με εφόδια τη στρατηγική υπεροχή, αλλά και την οικονομική και διαπραγματευτική του δύναμη, θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στη δυναμική και στις συνεχείς εναλλαγές των διεθνών αγορών.

Οπως σχολίασαν διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, αλλά και τα οικονομικά πρακτορεία, η κίνηση ματ του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, ήταν να «διαβάσει» εγκαίρως τις διεθνείς τάσεις και να απορρίψει το παρωχημένο πλέον σχήμα του holding. Δημιουργείται έτσι μία σύγχρονη βιομηχανική επιχείρηση, ευθέως ανταγωνιστική, που μπορεί όχι απλά να κρατήσει το ελληνικό της προφίλ, αλλά και να ανεβάσει τα στάνταρντ και την εξωστρέφεια της εγχώριας επιχειρηματικότητας.

Η υπερ-συγχώνευση απλοποιεί τη δομή του Ομίλου, αυξάνει την οικονομική ευελιξία και επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων. Δυνητικά, η χρηματοδότηση νέων έργων στους τομείς της ενέργειας και των μετάλλων καθίσταται πλέον πιο εύκολη, καθώς υποστηρίζεται από ελεύθερες ταμειακές ροές. Επιπλέον, αίρονται αποτελεσματικά στρεβλώσεις, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

Οπως γίνεται αντιληπτό, η απόφαση αυτή ενισχύει και τη θέση της χώρας μας στο διεθνές επενδυτικό στερέωμα, αφού αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες βιομηχανικές δυνάμεις της Ευρώπης, με τις καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές.

Η νέα εταιρία αποκτά πλέον το απαραίτητο μέγεθος και τη δυναμική για την καλύτερη πρόσβασή της στις αγορές κεφαλαίων, ενώ ισχυροποιεί τον ισολογισμό και την κερδοφορία. Το νέο σχήμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχει το κρίσιμο μέγεθος, τη βαθιά γνώση και εμπειρία, τη στρατηγική υπεροχή, την οικονομική και διαπραγματευτική δύναμη αλλά και θα μπορεί εξ αυτού του λόγου να ανταποκριθεί στη δυναμική και τις συνεχείς εναλλαγές των διεθνών αγορών. Στα συν του νέου σχήματος χρειάζεται να προσμετρηθεί και το γεγονός της πλήρους ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων σε μία απλοποιημένη, ευέλικτη αλλά μεγάλου μεγέθους εταιρική δομή. Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση αφορά στις εταιρίες Protergia, Protergia Thermo, Αλουμίνιον της Ελλάδος και ΜΕΤΚΑ. Η ενιαία εταιρία θα ελέγχει τη Mytilineos Finance, M. Maritime Co, M+M Gas Co (50%), ενώ στις υπόλοιπες θυγατρικές περιλαμβάνονται εταιρίες ΑΠΕ κ.λπ.

Αναλυτικά, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους μέσω της μείωσης του δανεισμού, της αναμενόμενης μείωσης του επιτοκίου δανεισμού λόγω της ισχυροποίησης του ισολογισμού και του ίδιου του μεγέθους της νέας εταιρίας, καθώς και μέσω της διεύρυνσης των πηγών χρηματοδότησής της. Η διοίκηση του Ομίλου αναμένει μέχρι το 2021 ο δανεισμός να είναι μηδενικός και τα ταμειακά διαθέσιμα να αγγίξουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι ταμειακές ροές θα σταθεροποιηθούν, καθώς οι θυγατρικές θα έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματικές ταμειακές ροές.

Στα οφέλη της συγχώνευσης περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα βελτιωμένης ευελιξίας των ταμειακών ροών μέσα από την εξασφάλιση ότι τα κεφάλαια θα διατίθενται σε έργα με τη μεγαλύτερη ανταπόδοση αξίας, αλλά και η ευκαιρία για αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της υλοποίησης λειτουργικών και χρηματοοικονομικών συνεργειών εκτιμώμενης ετήσιας αξίας 20,6 εκατ. ευρώ προ φόρων, οι οποίες θα υλοποιηθούν πλήρως ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού.

Ετσι, θα καταστεί δυνατή και η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενισχυμένες από τη στιβαρή οικονομική ισχύ της νέας εταιρίας. Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/08/2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.
Ο Ομιλος αναμένει για το 2017 κύκλο εργασιών 1,5 – 1,7 δισ. ευρώ, EBITDA 300 – 330 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ, με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να ενισχύονται σημαντικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυροποιημένη δομή διαρθρώθηκε με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, υπό την καθοδήγηση της McKinsey, με τη συνδρομή των κορυφαίων τεχνοοικονομικών συμβούλων, όπως η Lazard, η Nomura Securities και η Barclays. Τα ονόματα και μόνο αποτελούν εχέγγυο και τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του εγχειρήματος, κάτι που αποτυπώθηκε άμεσα και από τους διεθνείς αναλυτές, που ήδη «ποντάρουν» θετικά στο εγχείρημα του Ομίλου.

ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

gkatseli@e-typos.com

 Από το ένθετο Οικονομία του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής