Στουρνάρας: Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να «κλείσει» άμεσα

22/12/16 • 15:39 | UPD 22/12/16 • 15:40

Οι προοπτικές εξόδου από την κρίση και η επιστροφή σε διατηρήσιμη και εξωστρεφή ανάπτυξη είναι πλέον και πάλι ορατές τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για την υπογραφή συμβάσεων με θέμα τη «Στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω ελληνικών τραπεζών».

«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας, θα δράσει ως καταλύτης στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και θα θέσει τις βάσεις για μία πιο βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας προσθέτοντας ωστόσο ότι «βασική προϋπόθεση όμως για όλα αυτά είναι η άμεση περάτωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής, η οποία θα συμβάλει στη συνέχιση των καλών αποτελεσμάτων της ελληνικής οικονομίας και στη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης».

Παρά τα προβλήματα, σημείωσε ο Διοικητής της ΤτΕ το υψηλό κόστος προσαρμογής και τις συχνές οπισθοδρομήσεις, τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκαν από το 2010 και έπειτα, πέτυχαν, σε μεγάλο βαθμό, να αντιστρέψουν τις ιδιαίτερα δυσμενείς τάσεις που επικρατούσαν και να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας.

Ειδικότερα όπως υπογράμμισε επιτεύχθηκε:
Πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή. Την περίοδο μάλιστα 2013-2016, το πρωτογενές έλλειμμα εξαλείφθηκε και καταγράφηκαν πρωτογενή πλεονάσματα της γενικής κυβέρνησης για πρώτη φορά από το 2001. Επίσης, το “διαρθρωτικό” πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε περισσότερο από 17 εκατοστιαίες μονάδες του δυνητικού ΑΕΠ την περίοδο 2009-2016. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του οικονομικού κύκλου, η δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα ήταν υπερδιπλάσια από αυτή που πέτυχαν άλλα κράτη-μέλη, τα οποία εφάρμοσαν παρόμοια προγράμματα.

Ανάκτηση των μεγάλων απωλειών της ανταγωνιστικότητας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας της περιόδου 2000-2009.

Εξάλειψη του ελλείμματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, που το 2008 είχε ξεπεράσει το 15% του ΑΕΠ.Αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών στο ΑΕΠ από 19% το 2009 σε 32% σήμερα.

Ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, με αποτέλεσμα να αντεπεξέλθει με επιτυχία στην κρίση και τη φυγή των καταθέσεων, έχοντας σήμερα επαρκή κεφάλαια, προβλέψεις και εξασφαλίσεις, τα οποία αποτελούν αναγκαίες (αλλά όχι και επαρκείς) προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κυρίως στην αγορά εργασίας αλλά και στην αγορά προϊόντων, καθώς και στη δημόσια διοίκηση.

Ανάκαμψη της οικονομίας το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα να αναμένεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης για όλο το έτος, για πρώτη φορά μετά το 2014.
Ανακοπή της αύξησης (και ελαφρά μείωση) του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2016, για πρώτη φορά μετά το 2014.