Δεκαπέντε μυστικά και παγίδες για πληρωμές με πλαστικό χρήμα

14/12/16 • 21:43 | UPD 14/12/16 • 21:44

Ποσοστά από 10% έως και 18,75% του ετησίου εισοδήματός τους θα πρέπει πλέον να καλύπτουν με δαπάνες εξοφληθείσες με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προκειμένου να παραμείνουν δικαιούχοι των εκπτώσεων φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αν δεν καταφέρνουν να καλύπτουν τα ποσοστά αυτά θα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού. Οι υποχρεώσεις τους αυτές ισχύουν από την 1η-1-2017.

Η διασύνδεση του δικαιώματος έκπτωσης φόρου με την υποχρέωση εξόφλησης βασικών καταναλωτικών δαπανών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής καθώς και ορισμένα άλλα «κίνητρα» για την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής περιλαμβάνονται στις διατάξεις ενός νέου πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατέθεσαν αργά προχθές το βράδυ στη Βουλή τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Οι διατάξεις αυτές προσθέτουν νέες φορολογικές και… γραφειοκρατικές υποχρεώσεις σε 4.500.000 νοικοκυριά μισθωτών, συνταξιούχων και κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, καθώς και σε τουλάχιστον 1.000.000 επιχειρήσεις. Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο θεσπίζεται η απαγόρευση της χρήσης μετρητών για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την καθιέρωση ενός ειδικού – μερικώς ή ολικώς ακατάσχετου-επαγγελματικού λογαριασμού για κάθε επιχείρηση, την οποία είχε σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο λόγος είναι ότι η ρύθμιση αυτή δεν έγινε δεκτή από τους εκπροσώπους των δανειστών. Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του πολυνομοσχεδίου:

1) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει το 10% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούται την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.

2) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος του εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ και ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλου είδους ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούται την έκπτωση φόρου μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ.

3) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 και έως τα 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 30.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών για να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.800-2.000 ευρώ.

4) Σε κάθε περίπτωση το ποσό των δαπανών που πρέπει να εξοφληθούν με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως.
5) Σε κάθε περίπτωση που δεν θα καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπάνης, τότε το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%.

6) Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, θα καθοριστούν οι δαπάνες που εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής τους με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη των παραπάνω ποσοστών. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν και οι κατηγορίες των φορολογουμένων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

7) Για τους φορολογούμενους που θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων αξίας ίσης, κατά περίπτωση, με τα παραπάνω ποσοστά.

8) Στους φορολογούμενους που θα πραγματοποιήσουν δαπάνες αγοράς αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών σε ποσοστά επί των εισοδημάτων τους μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου, θα παρασχεθούν επιπλέον κίνητρα, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

9) Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών εξαιρούνται οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στο εξωτερικό, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και σε ψυχιατρικά καταστήματα, καθώς επίσης και οι φυλακισμένοι.

10) Από την 1η-1-2017 τα ποσά των ιατρικών δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος, δηλαδή οι δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για φάρμακα και νοσήλια, θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

11) Τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρίες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων, ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης αυτών.

12) Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα πρέπει να εξοφλούνται από τους αγοραστές των αγαθών ή τους λήπτες των υπηρεσιών αποκλειστικώς με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση των φορολογικών αυτών στοιχείων με μετρητά.

13) Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρίες) με το συνολικό ποσό που θα προέρχεται από τον Προϋπολογισμό του κράτους να μην υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ ετησίως.

14) Η αποδοχή συναλλαγών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες θα καταστεί υποχρεωτική από το επόμενο έτος για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που θα καθοριστούν με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών. Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα οριστούν να εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή θα πρέπει να συμβληθούν υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS στους επαγγελματικούς τους χώρους. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών, αναγράφοντας ευκρινώς τις σχετικές πληροφορίες στις εισόδους των καταστημάτων τους και στα σημεία όπου έχουν το ταμείο τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

15) Oι δαπάνες για την πληρωμή μισθών που δεν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών δεν θα αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που τις καταβάλλουν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου