Οι υποχρεώσεις και οι φοροπαγίδες για τους πολίτες

15 μυστικά και παγίδες για πληρωμές με πλαστικό χρήμα

14/12/16 • 07:54 | UPD 14/12/16 • 10:37

Ποσοστά από 10% έως και 18,75% του ετησίου εισοδήματός τους θα πρέπει πλέον να καλύπτουν με δαπάνες εξοφληθείσες με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προκειμένου να παραμείνουν δικαιούχοι των εκπτώσεων φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αν δεν καταφέρνουν να καλύπτουν τα ποσοστά αυτά θα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού. Οι υποχρεώσεις τους αυτές ισχύουν από την 1η-1-2017.

Η διασύνδεση του δικαιώματος έκπτωσης φόρου με την υποχρέωση εξόφλησης βασικών καταναλωτικών δαπανών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής καθώς και ορισμένα άλλα «κίνητρα» για την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής περιλαμβάνονται στις διατάξεις ενός νέου πολυνομοσχεδίου, το οποίο κατέθεσαν αργά προχθές το βράδυ στη Βουλή τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Οι διατάξεις αυτές προσθέτουν νέες φορολογικές και… γραφειοκρατικές υποχρεώσεις σε 4.500.000 νοικοκυριά μισθωτών, συνταξιούχων και κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, καθώς και σε τουλάχιστον 1.000.000 επιχειρήσεις. Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο θεσπίζεται η απαγόρευση της χρήσης μετρητών για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την καθιέρωση ενός ειδικού – μερικώς ή ολικώς ακατάσχετου-επαγγελματικού λογαριασμού για κάθε επιχείρηση, την οποία είχε σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο λόγος είναι ότι η ρύθμιση αυτή δεν έγινε δεκτή από τους εκπροσώπους των δανειστών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του πολυνομοσχεδίου:

1) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει το 10% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούται την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.

2) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος του εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ και ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλου είδους ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούται την έκπτωση φόρου μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ.

3) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 και έως τα 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 30.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών για να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.800-2.000 ευρώ.

4) Σε κάθε περίπτωση το ποσό των δαπανών που πρέπει να εξοφληθούν με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως.

5) Σε κάθε περίπτωση που δεν θα καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπάνης, τότε το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%.

6) Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, θα καθοριστούν οι δαπάνες που εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής τους με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη των παραπάνω ποσοστών. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν και οι κατηγορίες των φορολογουμένων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

7) Για τους φορολογούμενους που θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων αξίας ίσης, κατά περίπτωση, με τα παραπάνω ποσοστά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου